8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Obidoxim

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Obidoxim

Obidoxim

Klass: 2

Produkter

ATOX ComboPen, Atox Combopen, Toxogonin

ATOX ComboPen, Atox Combopen, Toxogonin
ATC-Koder

A03BA, V03, V03AB13

A03BA, V03, V03AB13
Substanser

obidoxim, obidoximklorid

obidoxim, obidoximklorid
Bedömning

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av obidoxim som antidot.

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av obidoxim som antidot.
Bakgrund

Obidoxim har den specifika indikationen som antidot vid förgiftningar med insekticider ur gruppen organofosfater. Exponering under graviditet är inte sannolik men om den blir aktuell måste hävandet av förgiftningen helt överskugga tänkbara risker för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Obidoxim har den specifika indikationen som antidot vid förgiftningar med insekticider ur gruppen organofosfater. Exponering under graviditet är inte sannolik men om den blir aktuell måste hävandet av förgiftningen helt överskugga tänkbara risker för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/15/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet