8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Obeticholsyra

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Obeticholsyra

Obeticholsyra

Klass: 2

Produkter

OCALIVA

OCALIVA
ATC-Koder

A05AA04

A05AA04
Substanser

obeticholsyra

obeticholsyra
Bedömning

Obeticholsyra bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Obeticholsyra bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.
Bakgrund

Obeticholsyra är ett mer potent semisyntetiskt derivat av den naturligt förekommande gallsyran kenodeoxicholsyra. Substansen verkar selektivt mot FXR (farnesoid X-receptorn) som förekommer i höga nivåer i tarm och lever. Genom aktivering av receptorn minskas andelen cirkulerande gallsyror och dess flöde förbättras hos patienter med primär biliär kolangit. Ett snabbt systemiskt upptag av obeticholsyra sker efter administrering och vid upprepad dosering sker en ackumulation av substansen och dess metaboliter [1-2].

Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurstudier sågs ingen negativ fosterpåverkan eller förhöjd frekvens av fosterskador [1].

Obeticholsyra är ett mer potent semisyntetiskt derivat av den naturligt förekommande gallsyran kenodeoxicholsyra. Substansen verkar selektivt mot FXR (farnesoid X-receptorn) som förekommer i höga nivåer i tarm och lever. Genom aktivering av receptorn minskas andelen cirkulerande gallsyror och dess flöde förbättras hos patienter med primär biliär kolangit. Ett snabbt systemiskt upptag av obeticholsyra sker efter administrering och vid upprepad dosering sker en ackumulation av substansen och dess metaboliter [1-2]. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurstudier sågs ingen negativ fosterpåverkan eller förhöjd frekvens av fosterskador [1].
Referenser
  1. EMA. CHMP Assessment Report: OCALIVA 2016-10-13. Tillgänglig från: https://goo.gl/dcD64Y
  2. Jhaveri MA, Kowdley KV. New developments in the treatment of primary biliary cholangitis - role of obeticholic acid. Ther Clin Risk Manag. 2017;13:1053-1060.
Författare

Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/16/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet