5/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Ketokonazol – lokalt

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Ketokonazol – lokalt

Ketokonazol – lokalt

Klass : 1

  1. Levron JC, Taieb A. [Transcutaneous absorption of ketoconazole in infant after application of Ketoderm]. Therapie. 1991;46:29-31.