5/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Kaspofungin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Kaspofungin

Kaspofungin

Klass : 2

  1. Briggs G, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 12th ed; 2021.
  2. Merck Sharp & Dohme. Produktresumé Cancidas. EMA [www]. [cited 2022-10-14].