2/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Dihydroergotamin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dihydroergotamin

Dihydroergotamin

Klass : 2

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Bánhidy F, Acs N, Puhó E, Czeizel AE. Ergotamine treatment during pregnancy and a higher rate of low birthweight and preterm birth. Br J Clin Pharmacol 2007;64:510-6.
  3. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6.
  4. Källén B, Nilsson E, Otterblad Olausson P. Delivery outcome after maternal use of drugs for migraine: a register study in Sweden. Drug Saf. 2011;34(8):691-703.
  5. Acs N, Bánhidy F, Puhó E, Czeizel AE A possible dose-dependent teratogenic effect of ergotamine. Reprod Toxicol. 2006;22:551-2.
  6. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  7. Bérard A, Kori S . Dihydroergotamine (DHE) use during gestation and the risk of adverse pregnancy outcomes. Headache. 2012 05 21;7(52):1085-93.