Janusmed

moxifloxacin, azitromycin, doxycyklin
  • moxifloxacin
  • azitromycin
  • doxycyklin

6/23/2024

Janusmed riskprofil

Riskprofil

Lägg till

Förstoppning

Förstoppni-ng

Sedering

Sedering

Antikolinerga effekter

Antikoline-rga effekter

Blödnings-benägenhet

Blödnings-benägenhet

Ortostatism

Ortostatis-m

Förlängt QT-intervall

Förlängt QT-intervall

Serotonerga effekter

Serotonerg-a effekter

Risk för njurpåverkan

Risk för njurpåverk-an

Risk för kramper

Risk för kramper

Läkemedel / substans
(Click to sort ascending)
- -
- -
- -
- -
- -
II II
- -
- -
- -
moxifloxacin (Maxvärde - välj administreringssätt)

0

0

0

0

0

2

0

0

1

azitromycin (Maxvärde - välj administreringssätt)

0

0

0

0

0

2

0

0

0

doxycyklin (Maxvärde - välj administreringssätt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riskegenskap
(Click to sort ascending)
Klass
(Click to sort ascending)

Förstoppning

- -

Sedering

- -

Antikolinerga effekter

- -

Blödnings-benägenhet

- -

Ortostatism

- -

Förlängt QT-intervall

II II

Serotonerga effekter

- -

Risk för njurpåverkan

- -

Risk för kramper

- -
II II
II II

Förlängt QT-intervall

Förlängt QT-intervall

Klass : II

Läkemedel / substans
Riskvärde
moxifloxacin

2

azitromycin

2