Janusmed

etoricoxib, omeprazol, Alvedon (Filmdragerad tablett), Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse), Targiniq (Depottablett), Eliquis (Filmdragerad tablett), OxyNorm (Kapsel, hård)
  • etoricoxib
  • omeprazol
  • Alvedon (Filmdragerad tablett)
  • Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
  • Targiniq (Depottablett)
  • Eliquis (Filmdragerad tablett)
  • OxyNorm (Kapsel, hård)

12/6/2023

Janusmed riskprofil

Riskprofil

Lägg till

Förstoppning

Förstoppni-ng

Sedering

Sedering

Antikolinerga effekter

Antikoline-rga effekter

Blödnings-benägenhet

Blödnings-benägenhet

Ortostatism

Ortostatis-m

Förlängt QT-intervall

Förlängt QT-intervall

Serotonerga effekter

Serotonerg-a effekter

Risk för njurpåverkan

Risk för njurpåverk-an

Risk för kramper

Risk för kramper

Läkemedelsprodukt / substans
(Click to sort Ascending)
II II
- -
- -
III III
I I
- -
- -
I I
- -
Targiniq (Depottablett)

3

2

1

0

2

1

1

0

1

naloxon (Enteral peroral)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

oxikodon** (Enteral peroral)

3

2

1

0

2

1

1

0

1

OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon** (Enteral peroral)

3

2

1

0

2

1

1

0

1

etoricoxib (Enteral och parenteral)

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban (Enteral peroral)

0

0

0

3

0

0

0

0

0

omeprazol (Enteral och parenteral)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol (Enteral peroral)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

makrogol (Enteral peroral)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

natrium (Enteral peroral)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

natriumvätekarbonat (Enteral peroral)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riskegenskap
(Click to sort Ascending)
Klass
(Click to sort Ascending)

Förstoppning

II II

Sedering

- -

Antikolinerga effekter

- -

Blödnings-benägenhet

III III

Ortostatism

I I

Förlängt QT-intervall

- -

Serotonerga effekter

- -

Risk för njurpåverkan

I I

Risk för kramper

- -
** Multipla substansförekomster räknas bara en gång
III III
III III

Blödningsbenägenhet

Blödningsbenägenhet

Klass : III

Läkemedelsprodukt / substans
Riskvärde
etoricoxib

1

Eliquis (Filmdragerad tablett)

3

II II
II II

Förstoppning

Förstoppning

Klass : II

Läkemedelsprodukt / substans
Riskvärde
Targiniq (Depottablett)

3

OxyNorm (Kapsel, hård)

3

I I
I I

Ortostatism

Ortostatism

Klass : I

Läkemedelsprodukt / substans
Riskvärde
Targiniq (Depottablett)

2

OxyNorm (Kapsel, hård)

2

I I
I I

Njurpåverkan

Njurpåverkan

Klass : I

Läkemedelsprodukt / substans
Riskvärde
etoricoxib

1

omeprazol

1