Janusmed

etoricoxib, omeprazol, Alvedon (Filmdragerad tablett), Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse), Targiniq (Depottablett), Eliquis (Filmdragerad tablett), OxyNorm (Kapsel, hård)
  • etoricoxib
  • omeprazol
  • Alvedon (Filmdragerad tablett)
  • Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
  • Targiniq (Depottablett)
  • Eliquis (Filmdragerad tablett)
  • OxyNorm (Kapsel, hård)

12/6/2023

Janusmed njurfunktion

Njurfunktion

Patientdata (används endast för skattning av njurfunktion)

Ange de data du har. Fälten aktiveras efter att du matat in födelseår och kön. Har du inte tillgång till patientdata kan du välja njurfunktionsintervall i matrisen nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
(cm)
(kg)
(kg/m2)
(µmol/L)
max 1 år gammalt
(mL/min/1,73m 2)
max 1 år gammalt
Viktig information
Beräkning av eGFR ska inte användas vid:

- snabba akuta förändringar av kreatinin och/eller cystatin C
- dialys
- graviditet
- uttalad/oreglerad hyper- eller hypotyreos

I stödet presenterade eGFR kan vara osäkra i ovanstående fall!

Användning av eGFR

Absolut eGFR (ml/min) bör i möjligaste mån användas vid ordination av läkemedel som utsöndras via njurarna.

ml/min
90
60
30
15 0
GFR≥90 ml/min Normal njurfunktion
GFR 60-89 ml/min Lätt nedsatt GFR
GFR 30-59 ml/min Måttligt nedsatt GFR
GFR 15-29 ml/min Uttalat nedsatt GFR
GFR<15 ml/min Njursvikt
Läkemedelsprodukt / substans
Risk för njurpåverkan
Klass
Rekommendation relaterad till en normaldos
Rekommenderad dosändring kan redan vara utförd
Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

etoricoxib
etoricoxib (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
makrogol (enteralt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

natriumvätekarbonat (enteralt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

omeprazol
omeprazol (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

Targiniq (Depottablett)
naloxon (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.

oxikodon (systemiskt)

Ingen rekommendation föreslagen. Välj njurfunktionsintervall.