Janusmed

Angående Äldre-knappen i Janusmed integrerad
Vi har för närvarande problem med visningen av Äldre-knappen i beslutsstödet Janusmed integrerad varför vi tillfälligtvis släckt tjänsten.
primidon, sildenafil
  • primidon
  • sildenafil

10/2/2023

Janusmed interaktioner

Interaktioner

1 interaktion mellan valda läkemedel
Lägg till
Läkemedelsprodukt / substans
Interaktioner
primidon (Enteral och parenteral)
sildenafil (Enteral och parenteral)
C0 C0
C0 C0

sildenafil - primidon

sildenafil - primidon

Klass : C0

sildenafil

primidon

Medicinsk konsekvens

Plasmakoncentrationen av sildenafil kan minska vilket kan leda till utebliven effekt.

Plasmakoncentrationen av sildenafil kan minska vilket kan leda till utebliven effekt.
Rekommendation

Inga studier som visar hur sildenafil (för erektil dysfunktion) ska doseras vid samtidig behandling med starka enzyminducerare har publicerats. Sannolikt kommer åtminstone 100 mg sildenafil att behövas.

Inga studier som visar hur sildenafil (för erektil dysfunktion) ska doseras vid samtidig behandling med starka enzyminducerare har publicerats. Sannolikt kommer åtminstone 100 mg sildenafil att behövas.
Mechanism

Induction of CYP3A4 catalysed sildenafil metabolism.

Induction of CYP3A4 catalysed sildenafil metabolism.
Background

Sildenafil is metabolised by CYP3A4 (1). The effect of str......

Sildenafil is metabolised by CYP3A4 (1). The effect of strong CYP3A4 inducers (carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, primidone, rifampicin) on the pharmacokinetics of sildenafil has not been evaluated in vivo or in vitro. However, a moderate CYP3A4 (and CYP2C9) inducer bosentan has been shown to decrease sildenafil exposure by 50 to 63% in both healthy volunteers and in patients with pulmonary hypertension (2,3). The decreasing effect of strong CYP3A4 inducers on the sildenafil exposure is likely to be more prominent and of clinical importance and might lead to therapeutic failure.
Referenser
  1. Muirhead GJ, Faulkner S, Harness JA, Taubel J. The effects of steady-state erythromycin and azithromycin on the pharmacokinetics of sildenafil in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2002;53 Suppl 1:37S-43S.
  2. Sildenafil (Revatio). Pfizer. Pharmaca Fennica. Helsinki: Pharmaceutical Information Centre. 2007.
  3. Paul GA, Gibbs JS, Boobis AR, Abbas A, Wilkins MR. Bosentan decreases the plasma concentration of sildenafil when coprescribed in pulmonary hypertension. Br J Clin Pharmacol. 2005;60:107-12.