Janusmed

moxifloxacin, azitromycin, doxycyklin
  • moxifloxacin
  • azitromycin
  • doxycyklin

6/23/2024

Janusmed kön och genus

Kön och genus

English
English
Läkemedel / substans
Klass
Sammanfattning
moxifloxacin
? ?

Inte bedömd i Janusmed kön och genus

azitromycin
azitromycin
A A

Azitromycin är associerat med QT-förlängning på EKG och därmed risk för allvarlig rytmrubbning av typen Torsades de pointes kammartakykardi. Könsskillnad har inte påvisats för just azitromycin men en känd riskfaktor för att utveckla rytmrubbningen av typ Torsades de pointes är kvinnligt kön. Försiktighet vid behandling av patienter med proarytmiska tillstånd, särskilt kvinnligt kön och hög ålder, rekommenderas.

doxycyklin
doxycyklin
A A

Effekt av doxycyklin har visats vara likvärdig hos kvinnor och män vid behandling av genital klamydiainfektion och papulopustular rosacea. Kvinnor i fertil ålder som är överviktiga eller tidigare haft intrakraniell hypertension har en högre risk att drabbas av tetracyklin-associerad intrakraniell hypertension. Få studier har dock rapporterat om associationen är specifik för doxycyklin.

Produkt/substans
Klass
moxifloxacin
? ?
azitromycin
azitromycin
A A
doxycyklin
doxycyklin
A A