7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – vigabatrin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Vigabatrin

Vigabatrin

Klass : C

  1. Food and Drug Administration (FDA). Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - SABRIL (vigabatrin). Drugs@FDA [www]. [updated 2009-11-12, cited 2019-10-04].
  2. Sabril (vigabatrin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2019-08-14, cited 2019-10-04].
  3. Sabrilex (vigabatrin). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2018-06-07, cited 2019-10-04].
  4. Nielsen JC, Kowalski KG, Karim A, Patel M, Wesche DL, Tolbert D. Population pharmacokinetics analysis of vigabatrin in adults and children with epilepsy and children with infantile spasms. Clin Pharmacokinet. 2014;53(11):1019-31.
  5. Morrell MJ. The new antiepileptic drugs and women: efficacy, reproductive health, pregnancy, and fetal outcome. Epilepsia. 1996;37 Suppl 6:S34-44.
  6. Kälviäinen R, Nousiainen I. Visual field defects with vigabatrin: epidemiology and therapeutic implications. CNS Drugs. 2001;15:217-30.
  7. Wild JM, Ahn HS, Baulac M, Bursztyn J, Chiron C, Gandolfo E et al. Vigabatrin and epilepsy: lessons learned. Epilepsia. 2007;48(7):1318-27.
  8. Westall CA, Wright T, Cortese F, Kumarappah A, Snead OC, Buncic JR. Vigabatrin retinal toxicity in children with infantile spasms: An observational cohort study. Neurology. 2014;83(24):2262-8.
  9. EMA. Opinion of the Committee for Proprietary Medicinal Products pursuant to article 12 of council directive 75/319/eec as amended, for Vigabatrin. 1999.
  10. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]