7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – saxagliptin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Saxagliptin

Saxagliptin

Klass : C

  1. Gale EA, Gillespie KM. Diabetes and gender. Diabetologia. 2001;44(1):3-15.
  2. Jansson SP, Fall K, Brus O, Magnuson A, Wändell P, Östgren CJ et al. Prevalence and incidence of diabetes mellitus: a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden. Diabet Med. 2015;32(10):1319-28.
  3. Boulton DW, Goyal A, Li L, Kornhauser DM, Frevert U. The effects of age and gender on the singledose pharmacokinetics and safety of saxagliptin in healthy subjects [abstract]. Diabetes. 2008;57(suppl 1):A164.
  4. Deacon CF, Holst JJ. Saxagliptin: a new dipeptidyl peptidase-4 inhibitor for the treatment of type 2 diabetes. Adv Ther. 2009;26(5):488-99.
  5. Tang W, Engman H, Zhu Y, Dayton B, Boulton DW. Bioequivalence and Food Effect of Dapagliflozin/Saxagliptin/Metformin Extended-release Fixed-combination Drug Products Compared With Coadministration of the Individual Components in Healthy Subjects. Clin Ther. 2019;41(8):1545-1563.
  6. Onglyza (saxagliptin). EPAR - Product information. European Medicines Agency (EMA) [updated 2021-03-03, cited 2021-03-22]
  7. Mosenzon O, Wei C, Davidson J, Scirica BM, Yanuv I, Rozenberg A, Hirshberg B, Cahn A, Stahre C, Strojek K, Bhatt DL, Raz I. Incidence of Fractures in Patients With Type 2 Diabetes in the SAVOR-TIMI 53 Trial. Diabetes Care. 2015;38(11):2142-50.
  8. Leiter LA, Teoh H, Mosenzon O, Cahn A, Hirshberg B, Stahre CA et al. Frequency of cancer events with saxagliptin in the SAVOR-TIMI 53 trial. Diabetes Obes Metab. 2016;18(2):186-90.
  9. Ling AW, Chan CC, Chen SW, Kao YW, Huang CY, Chan YH, Chu PH. The risk of new-onset atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes mellitus treated with sodium glucose cotransporter 2 inhibitors versus dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Cardiovasc Diabetol. 2020;19(1):188.
  10. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2020 [cited 2021-03-10.]