12/6/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – rilpivirin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Rilpivirin

Rilpivirin

Klass : A

  1. EDURANT (rilpivirine). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2018.
  2. Hodder S, Arasteh K, De Wet J, Gathe J, Gold J, Kumar P et al. Effect of gender and race on the week 48 findings in treatment-naïve, HIV-1-infected patients enrolled in the randomized, phase III trials ECHO and THRIVE. HIV Med. 2012;13(7):406-15.
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-07-24.]