7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – prednison

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Prednison

Prednison

Klass : C

  1. van Staa TP, Leufkens HG, Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. Osteoporos Int. 2002;13:777-87.
  2. Donnan PT, Libby G, Boyter AC, Thompson P. The population risk of fractures attributable to oral corticosteroids. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2005;14:177-86.
  3. Hansen KE, Kleker B, Safdar N, Bartels CM. A systematic review and meta-analysis of glucocorticoid-induced osteoporosis in children. Semin Arthritis Rheum. 2014;44:47-54.
  4. Magee MH, Blum RA, Lates CD, Jusko WJ. Prednisolone pharmacokinetics and pharmacodynamics in relation to sex and race. J Clin Pharmacol. 2001;41:1180-94.
  5. Meffin PJ, Brooks PM, Sallustio BC. Alterations in prednisolone disposition as a result of time of administration, gender and dose. Br J Clin Pharmacol. 1984;17:395-404.
  6. Ionita IA, Ogasawara K, Gohh RY, Akhlaghi F. Pharmacokinetics of total and unbound prednisone and prednisolone in stable kidney transplant recipients with diabetes mellitus. Ther Drug Monit. 2014;36:448-55.
  7. Hochberg Z, Schechter J, Benderly A, Leiberman E, Rosler A. Growth and pubertal development in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 11-beta-hydroxylase deficiency. Am J Dis Child. 1985;139:771-6.
  8. Lai HC, FitzSimmons SC, Allen DB, Kosorok MR, Rosenstein BJ, Campbell PW et al. Risk of persistent growth impairment after alternate-day prednisone treatment in children with cystic fibrosis. N Engl J Med. 2000;342:851-9.
  9. Chung CP, Russell AS, Segami MI, Ugarte CA. The effect of low-dose prednisone on bone mineral density in Peruvian rheumatoid arthritis patients. Rheumatol Int. 2005;25:114-7.
  10. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-03-02.]