7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – osimertinib

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Osimertinib

Osimertinib

Klass : C

 1. Vera Regitz-Zagrosek. Sex and Gender Differences in Pharmacology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2012.
 2. Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. Nat Rev Immunol. 2016;16(10):626-38.
 3. Socialstyrelsen. Cancer i siffror 2023. Socialstyrelsen [www]. [updated 2024-04-26, cited 2024-01-31].
 4. Tagrisso (osimertinib). Summary of Products Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [updated 2024-02-08, cited 2024-04-26]
 5. van Veelen A, Gulikers J, Hendriks LEL, Dursun S, Ippel J, Smit EF et al. Pharmacokinetic boosting of osimertinib with cobicistat in patients with non-small cell lung cancer: The OSIBOOST trial. Lung Cancer. 2022;171:97-102.
 6. Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, Reungwetwattana T, Chewaskulyong B, Lee KH et al. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018;378(2):113-125.
 7. Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J, Garassino MC, Kim HR, Ramalingam SS et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;376(7):629-640.
 8. Huang L, Huang H, Zhou XP, Liu JF, Li CR, Fang M et al. Osimertinib or EGFR-TKIs/chemotherapy in patients with EGFR-mutated advanced nonsmall cell lung cancer: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(43):e17705.
 9. FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard. Food and Drug Administration (FDA) [www]. [updated 2023-12-07, cited 2024-04-26].
 10. Li Z, Zou W, Yuan J, Zhong Y, Fu Z. Gender differences in adverse events related to Osimertinib: a real-world pharmacovigilance analysis of FDA adverse event reporting system. Expert Opin Drug Saf. 2024;23(6):763-770.
 11. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2023 [cited 2024-03-06.]