7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – midazolamhydroklorid

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Midazolam

Midazolam

Klass : C

 1. Vera Regitz-Zagrosek. Sex and Gender Differences in Pharmacology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2012.
 2. Hu, ZY and Zhao, YS. Sex-dependent differences in cytochrome P450 3A activity as assessed by midazolam disposition in humans: a meta-analysis . Drug Metab Dispos. 2010;38(5):817-23.
 3. Greenblatt, DJ and von Moltke, LL. Gender has a small but statistically significant effect on clearance of CYP3A substrate drugs . J Clin Pharmacol. 2008;48(11):1350-5.
 4. Chen M, Ma L, Drusano GL, Bertino Jr JS, Nafziger AN. Sex differences in CYP3A activity using intravenous and oral midazolam. Clin Pharmacol Ther. 2006;80(5):531-8.
 5. Midazolam hydrochloride injection. DailyMed [www]. [updated 2017-11-20, cited 2020-06-03].
 6. Greenblatt DJ, Abernethy DR, Locniskar A, Harmatz JS, Limjuco RA, Shader RI. Effect of age, gender, and obesity on midazolam kinetics. Anesthesiology. 1984;61(1):27-35.
 7. Midazolam Accord (midazolam). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2019-04-12, cited 2020-06-03].
 8. Yano T, Haratake Y, Urata K, Morioka T. Sedative and respiratory effects of intramuscular midazolam as a premedicant: Influence of gender. J Anesth. 1994;8(4):383-386.
 9. Sun GC, Hsu MC, Chia YY, Chen PY, Shaw FZ. Effects of age and gender on intravenous midazolam premedication: a randomized double-blind study. Br J Anaesth. 2008;101(5):632-9.
 10. Bell GD, Reeve PA, Moshiri M, Morden A, Coady T, Stapleton PJ et al. Intravenous midazolam: a study of the degree of oxygen desaturation occurring during upper gastrointestinal endoscopy. Br J Clin Pharmacol. 1987;23(6):703-8.
 11. Nishiyama T, Matsukawa T, Hanaoka K. The effects of age and gender on the optimal premedication dose of intramuscular midazolam. Anesth Analg. 1998;86(5):1103-8.
 12. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]