7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – kapecitabin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Kapecitabin

Kapecitabin

Klass : C

  1. Xeloda (capecitabine). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-05-27, cited 2019-10-16].
  2. Cassidy J, Twelves C, Cameron D, Steward W, O'Byrne K, Jodrell D et al. Bioequivalence of two tablet formulations of capecitabine and exploration of age, gender, body surface area, and creatinine clearance as factors influencing systemic exposure in cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol. 1999;44(6):453-60.
  3. Maselli MA, Ignazzi A, Pezzolla F, Scirocco A, Lorusso D, De Ponti F et al. Gender-differences of in vitro colonic motility after chemo- and radiotherapy in humans. BMC Pharmacol Toxicol. 2018;19(1):49.
  4. Ilich AI, Danilak M, Kim CA, Mulder KE, Spratlin JL, Ghosh S et al. Effects of gender on capecitabine toxicity in colorectal cancer. J Oncol Pharm Pract. 2016;22(3):454-60.
  5. Watanabe A, Yang CC, Cheung WY. Association of baseline patient characteristics with adjuvant chemotherapy toxicities in stage III colorectal cancer patients. Med Oncol. 2018;35(10):125.
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-10-29.]