7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – isotretinoin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Isotretinoin

Isotretinoin

Klass : C

  1. Isotretinoin Orifarm (isotretinoin). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2022-10-31, cited 2023-03-07]
  2. Walker BR, MacKie RM. Serum lipid elevation during isotretinoin therapy for acne in the west of Scotland. Br J Dermatol. 1990;122(4):531-7.
  3. Lappas AS, Edwards Suarez L, Tzanetakou V, Morton S, Schofield C, Christodoulou NG. Factors associated with increased suicidality risk following referral for isotretinoin commencement. Australas Psychiatry. 2022;30(1):44-48.
  4. Sundström A, Alfredsson L, Sjölin-Forsberg G, Gerdén B, Bergman U, Jokinen J. Association of suicide attempts with acne and treatment with isotretinoin: retrospective Swedish cohort study. BMJ. 2010;341:c5812.
  5. Droitcourt C, Nowak E, Rault C, Happe A, Le Nautout B, Kerbrat S et al. Risk of suicide attempt associated with isotretinoin: a nationwide cohort and nested case-time-control study. Int J Epidemiol. 2019;48(5):1623-1635.
  6. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Review of isotretinoin and psychiatric adverse reactions. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency [www]. [updated 2014-11-01, cited 2023-03-07].
  7. Barbieri JS, Shin DB, Wang S, Margolis DJ, Takeshita J. Association of Race/Ethnicity and Sex With Differences in Health Care Use and Treatment for Acne. JAMA Dermatol. 2020;156(3):312-319.
  8. AlGhamdi KM, Khurram H, Asiri YA, Mandil A. Dermatologists' level of compliance with the prescription guidelines of isotretinoin for females of childbearing potential. Int J Dermatol. 2011;50(9):1094-8.
  9. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2022 [cited 2023-03-02.]