7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – irbesartanhydroklorid (vattenfri)

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Irbesartan

Irbesartan

Klass : C

 1. Miller JA, Cherney DZ, Duncan JA, Lai V, Burns KD, Kennedy CR et al. Gender differences in the renal response to renin-angiotensin system blockade. J Am Soc Nephrol. 2006;17(9):2554-60.
 2. Hu S, Cheng J, Weinstock J, Fan X, Venners SA, Hsu YH et al. A gender-specific association of the polymorphism Ile197Met in the kininogen 1 gene with plasma irbesartan concentrations in Chinese patients with essential hypertension. J Hum Hypertens. 2018;32(11):781-788.
 3. Food and Drug Administration (FDA). Drug label - Avapro (irbesartan). Drugs@FDA [www]. [updated 2020-12-15, cited 2021-01-22].
 4. Vachharajani NN, Shyu WC, Smith RA, Greene DS. The effects of age and gender on the pharmacokinetics of irbesartan. Br J Clin Pharmacol. 1998;46(6):611-3.
 5. Marino MR, Vachharajani NN. Pharmacokinetics of irbesartan are not altered in special populations. J Cardiovasc Pharmacol 2002 Jul;40(1):112-22
 6. Aprovel (irbesartan). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency [updated 2021-01-14, cited 2021-01-22]
 7. Bramlage P, Pittrow D, Kirch W. The effect of irbesartan in reducing cardiovascular risk in hypertensive type 2 diabetic patients: an observational study in 16,600 patients in primary care. Curr Med Res Opin. 2004;20(10):1625-31.
 8. Wilhelmsen L, Wedel H, Conroy R, Fitzgerald T. [The Swedish SCORE chart for cardiovascular risk Better possibilities for prevention of cardiovascular diseases]. Lakartidningen. 2004;101(20):1798-801.
 9. Sowers JR, Neutel JM, Saunders E, Bakris GL, Cushman WC, Ferdinand KC, Ofili EO, Weber MA; INCLUSIVE Investigators. Antihypertensive efficacy of Irbesartan/HCTZ in men and women with the metabolic syndrome and type 2 diabetes. J Clin Hypertens (Greenwich). 2006;8(7):470-80.
 10. Dewan P, Rørth R, Raparelli V, Campbell RT, Shen L, Jhund PS, Petrie MC, Anand IS, Carson PE, Desai AS, Granger CB, Køber L, Komajda M, McKelvie RS, O'Meara E, Pfeffer MA, Pitt B, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR, McMurray JJV. Sex-Related Differences in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Circ Heart Fail. 2019;12(12).
 11. Lam CS, Carson PE, Anand IS, Rector TS, Kuskowski M, Komajda M, McKelvie RS, McMurray JJ, Zile MR, Massie BM, Kitzman DW. Sex differences in clinical characteristics and outcomes in elderly patients with heart failure and preserved ejection fraction: the Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (I-PRESERVE) trial. Circ Heart Fail. 2012;5(5):571-8.
 12. Asmar R, Oparil S. Comparison of the antihypertensive efficacy of irbesartan/HCTZ and valsartan/HCTZ combination therapy: impact of age and gender. Clin Exp Hypertens. 2010;32(8):499-503.
 13. Hallberg P, Karlsson J, Lind L, Michaëlsson K, Kurland L, Kahan T et al. Gender-specific association between preproendothelin-1 genotype and reduction of systolic blood pressure during antihypertensive treatment--results from the Swedish Irbesartan Left Ventricular Hypertrophy Investigation versus Atenolol (SILVHIA). Clin Cardiol. 2004;27(5):287-90.
 14. Janusmed Drugs and Birth Defects. Stockholm: Region Stockhoilm. 2020 [updated 2020-04-07, cited 2021-01-22.]
 15. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2020 [cited 2021-03-10.]