7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – ganciklovir

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Ganciklovir

Ganciklovir

Klass : C

  1. Perrottet N, Csajka C, Pascual M, Manuel O, Lamoth F, Meylan P, Aubert JD, Venetz JP, Soccal P, Decosterd LA, Biollaz J, Buclin T. Population pharmacokinetics of ganciclovir in solid-organ transplant recipients receiving oral valganciclovir. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53(7):3017-23.
  2. Wiltshire H, Hirankarn S, Farrell C, Paya C, Pescovitz MD, Humar A, Dominguez E, Washburn K, Blumberg E, Alexander B, Freeman R, Heaton N; Valganciclovir Solid Organ Transplant Study Group. Pharmacokinetic profile of ganciclovir after its oral administration and from its prodrug, valganciclovir, in solid-organ transplant recipients. Clin Pharmacokinet. 2005;44(5):495-507.
  3. Freeman RB, Paya C, Pescovitz MD, Humar A, Dominguez E, Washburn K, Blumberg E, Alexander B, Heaton N; Valganciclovir Solid Organ Transplant Study Group. Risk factors for cytomegalovirus viremia and disease developing after prophylaxis in high-risk solid-organ transplant recipients. Transplantation . 2004;8(12):1765-73.
  4. Arthurs SK, Eid AJ, Pedersen RA, Dierkhising RA, Kremers WK, Patel R, Razonable RR. Delayed-onset primary cytomegalovirus disease after liver transplantation. Liver transpl. 2007;13(12):1703-09.
  5. Cymevene (ganciklovir). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2020-04-22, cited 2020-05-06].
  6. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.]