6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – fenoximetylpenicillinkalium

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin

Klass: B

Produkter

Avopenin, Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, Fenoximetyl......

Avopenin, Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, Fenoximetylpenicillin Orifarm, Kåvepenin, Kåvepenin Frukt, Peceve, Phenoxymethylpenicillin EQL, Primve, Tikacillin
ATC-koder

J01CE02

J01CE02
Substanser

fenoximetylpenicillin, fenoximetylpenicillinbensatin, f......

fenoximetylpenicillin, fenoximetylpenicillinbensatin, fenoximetylpenicillinkalium
Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fenoximetylpenicillin. En mindre studie indikerar att exponeringen för fenoximetylpenicillin under graviditet kan vara lägre än hos icke-gravida kvinnor och dosjustering kan bli aktuellt.

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fenoximetylpenicillin. En mindre studie indikerar att exponeringen för fenoximetylpenicillin under graviditet kan vara lägre än hos icke-gravida kvinnor och dosjustering kan bli aktuellt.
Background

Pharmacokinetics and dosing
A pharmacokinetic study described changes in phenoxymethylpenicillin pharmacokinetics during pregnancy (12 pregnant women, 6 non-pregnant controls), in comparison to non-pregnancy. Following a single dose, half-life was shorter during the third trimester compared to the non-pregnant state. Also, exposure was lower for women in the second trimester of pregnancy than for non-pregnant women. These findings indicate increased elimination of phenoxymethylpenicillin during mid and late pregnancy, although differences in elimination were non-significant. The authors recommend reduced dosing-interval or increased dose of phenoxymethylpenicillin in pregnant women [1].

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of phenoxymethylpenicillin have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of phenoxymethylpenicillin have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed foster......

# Pharmacokinetics and dosing A pharmacokinetic study described changes in phenoxymethylpenicillin pharmacokinetics during pregnancy (12 pregnant women, 6 non-pregnant controls), in comparison to non-pregnancy. Following a single dose, half-life was shorter during the third trimester compared to the non-pregnant state. Also, exposure was lower for women in the second trimester of pregnancy than for non-pregnant women. These findings indicate increased elimination of phenoxymethylpenicillin during mid and late pregnancy, although differences in elimination were non-significant. The authors recommend reduced dosing-interval or increased dose of phenoxymethylpenicillin in pregnant women [1]. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of phenoxymethylpenicillin have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of phenoxymethylpenicillin have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut fenoximetylpenicillin (ATC-kod J01CE02) på recept i Sverige år 2019, totalt 359 439 kvinnor och 302 575 män. Det motsvarar 71 respektive 59 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. Totalt sett var läkemedel innehållande fenoximetylpenicillin 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [2].
Referenser
  1. Heikkilä AM, Erkkola RU. The need for adjustment of dosage regimen of penicillin V during pregnancy. Obstet Gynecol. 1993;81:919-21.
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 1/11/2021

Litteratursökningsdatum 1/11/2021