4/13/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zyrona

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Etinylestradiol

Etinylestradiol

Klass : B

 1. Fass.se [cited 2016-12-20].
 2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20].
 3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.]
B B
B B

Cyproteron

Cyproteron

Klass : B

 1. Androcur (cyproteron). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency (MPA); 2017.
 2. Cyproterone. Drugscom [www]. [cited 2017-07-11].
 3. Fung R, Hellstern-Layefsky M, Tastenhoye C, Lega I, Steele L. Differential Effects of Cyproterone Acetate vs Spironolactone on Serum High-Density Lipoprotein and Prolactin Concentrations in the Hormonal Treatment of Transgender Women. J Sex Med. 2016;13:1765-1772.
 4. Ola Bratt. Prostatacancer. Internetmedicin [www]. [cited 2017-07-11].
 5. Kuhnz W, Kulmann H, Fuhrmeister A. Investigation into the age-dependence of the pharmacokinetics of cyproterone acetate in healthy male volunteers. Eur J Clin Pharmacol. 1997;53:75-80.
 6. Ding W, Bishop ME, Pearce MG, Davis KJ, White GA, Lyn-Cook LE et al. Sex-specific dose-response analysis of genotoxicity in cyproterone acetate-treated F344 rats. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2014;774:1-7.
 7. Gil M, Oliva B, Timoner J, Maciá MA, Bryant V, de Abajo FJ. Risk of meningioma among users of high doses of cyproterone acetate as compared with the general population: evidence from a population-based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2011;72:965-8.
 8. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.]