2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zidoval

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Metronidazol – lokalt

Metronidazol – lokalt

Klass : A

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21.
  2. Wolf JE, Del Rosso JQ. The CLEAR trial: results of a large community-based study of metronidazole gel in rosacea. Cutis. 2007;79:73-80.
  3. Serdar ZA, Yaşar Ş. Efficacy of 1% terbinafine cream in comparison with 075% metronidazole gel for the treatment of papulopustular rosacea. Cutan Ocul Toxicol. 2011;30:124-8.
  4. Blount BW, Pelletier AL. Rosacea: a common, yet commonly overlooked, condition. Am Fam Physician. 2002;66:435-40.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-26.]