4/13/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zellmine 28

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Drospirenon

Drospirenon

Klass : B

  1. Fass.se [cited 2016-12-20].
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20].
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.]
B B
B B

Etinylestradiol

Etinylestradiol

Klass : B

  1. Fass.se [cited 2016-12-20].
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20].
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.]