9/21/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zarelle

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Desogestrel

Desogestrel

Klass : B

Produkter

Azalia, Ceranor, Cerazette, Desogestrel Orifarm, Desoge......

Azalia, Ceranor, Cerazette, Desogestrel Orifarm, Desogestrel STADA, Desogestrel Sandoz, Desogestrel Teva, Desolett, Desolett 28, Femistad, Gestrina, Mercilon, Mercilon 28, Velavel, Vinelle, Zarelle
ATC-koder

G03AA09, G03AC09

G03AA09, G03AC09
Substanser

desogestrel

desogestrel
Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.
Background

The approved indication for desogestrel with or without combination with ethinyl estradiol is contraception [1-3].

The approved indication for desogestrel with or without combination with ethinyl estradiol is contraception [1-3].
Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande desogestrel (ATC-kod G03AC09) på recept i Sverige år 2015, totalt 165 966 kvinnor och 2 män. Det motsvarar 34 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel v ar högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor. Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av desogestrel och etinylestradiol (ATC-kod G03AA09) på recept i Sverige år 2015, totalt 7 958 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 1,6 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 35-39 år hos kvinnor [4].
Referenser
  1. Fass.se [cited 2016-12-20].
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20].
  3. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum: 12/20/2016

Litteratursökningsdatum: 12/20/2016
Se även