4/13/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zanlan

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Cetirizin

Cetirizin

Klass : B

  1. Sánchez-Borges M, Capriles-Hulett A, Caballero-Fonseca F. Demographic and clinical profiles in patients with acute urticaria. Allergol Immunopathol (Madr). 2015;43:409-15.
  2. Concise. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2017-03-02.]
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.]