6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zanlan

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Cetirizin

Cetirizin

Klass: B

Produkter

Acura, Cetimax, Cetirizin ABECE, Cetirizin Actavis, Cet......

Acura, Cetimax, Cetirizin ABECE, Cetirizin Actavis, Cetirizin Apofri, Cetirizin Bluefish, Cetirizin Generics, Cetirizin HEXAL, Cetirizin Mylan, Cetirizin STADA, Cetirizin Sandoz, Cetirizine Teva, Vialerg, Zanlan, Zyrlex
ATC-koder

R06AE07

R06AE07
Substanser

cetirizin, cetirizindihydroklorid

cetirizin, cetirizindihydroklorid
Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för cetirizin.

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för cetirizin.
Background

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of cetirizine have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of cetirizine have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of cetirizine have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information
A prospective study of consecutive patients (85 men and boys, 163 women and girls) attending allergy care showed that acute urticaria was more common in women than in men (73 vs 27%) with a predominance of middle-aged women with a history of atopic eczema. The prevalence of acute urticaria was similar in boys and girls. The drugs of choice were cetirizine and levocetirizine in children while adults more often were treated with fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, and systemic corticosteroids [1].

# Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of cetirizine have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of cetirizine have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of cetirizine have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). # Other information A prospective study of consecutive patients (85 men and boys, 163 women and girls) attending allergy care showed that acute urticaria was more common in women than in men (73 vs 27%) with a predominance of middle-aged women with a history of atopic eczema. The prevalence of acute urticaria was similar in boys and girls. The drugs of choice were cetirizine and levocetirizine in children while adults more often were treated with fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, and systemic corticosteroids [1].
Försäljning på recept

Hälften av alla tabletter innehållande cetirizin hämtas ut på recept och resten köps receptfritt. För receptfria läkemedel saknas könsspecifika användningsdata [2]. Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande cetirizin (ATC-kod R06AE07) på recept i Sverige år 2016, totalt 54 659 kvinnor och 34 642 män. Det motsvarar 11,11 respektive 7,03 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50-74 år hos kvinnor och 85 år och äldre hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande cetirizin 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [3].
Referenser
  1. Sánchez-Borges M, Capriles-Hulett A, Caballero-Fonseca F. Demographic and clinical profiles in patients with acute urticaria. Allergol Immunopathol (Madr). 2015;43:409-15.
  2. Concise. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2017-03-02.]
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 3/23/2017

Litteratursökningsdatum 3/23/2017