2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zaditen Defiante

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Ketotifen

Ketotifen

Klass : B

  1. Olsson P, Berglind N, Bellander T, Stjärne P. Prevalence of self-reported allergic and non-allergic rhinitis symptoms in Stockholm: relation to age, gender, olfactory sense and smoking. Acta Otolaryngol. 2003;123(1):75-80.
  2. Zaditen (ketotifen). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2020-10-08, cited 2022-08-04]
  3. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]