6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Zaditen Defiante

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Ketotifen

Ketotifen

Klass: B

Produkter

Ketotifen STADA, Zaditen, Zaditen Defiante, Zalerg, Zasten

Ketotifen STADA, Zaditen, Zaditen Defiante, Zalerg, Zasten
ATC-koder

R06AX17, S01GX08

R06AX17, S01GX08
Substanser

ketotifen, ketotifenvätefumarat

ketotifen, ketotifenvätefumarat
Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för ketotifen.

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för ketotifen.
Background

The prevalence of self-reported allergic rhinoconjunctivitis symptoms was in a Swedish population study (n=10,670) similar in men and women [1]. Ketotifen is topically used in allergic conjunctivitis. Systemic exposure of ketotifen in topical administration can be expected to be very low or absent based on a study where plasma levels were not detectable when given the ophtalmic route [2].

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of ketotifen have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of ketotifen have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of ketotifen have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

The prevalence of self-reported allergic rhinoconjunctivitis symptoms was in a Swedish population study (n=10,670) similar in men and women [1]. Ketotifen is topically used in allergic conjunctivitis. Systemic exposure of ketotifen in topical administration can be expected to be very low or absent based on a study where plasma levels were not detectable when given the ophtalmic route [2]. # Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of ketotifen have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of ketotifen have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of ketotifen have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögondroppar innehållande ketotifen (ATC-kod S01GX08) på recept i Sverige år 2021, totalt 6 376 kvinnor och 4 212 män. Det motsvarar 1,2 respektive 0,8 personer per tusen invånare. I åldersgruppen 0-14 år var ketotifen i genomsnitt 1,9 gånger vanligare hos pojkar. I åldersgruppen 15 år och äldre var ketotifen i genomsnitt 2,1 gånger vanligare hos flickor/kvinnor [3]. Fler kvinnor än män hämtade ut kapslar/tabletter innehållande ketotifen (ATC-kod R06AX17) på recept i Sverige år 2021, totalt 28 kvinnor och 7 män [3].
Referenser
  1. Olsson P, Berglind N, Bellander T, Stjärne P. Prevalence of self-reported allergic and non-allergic rhinitis symptoms in Stockholm: relation to age, gender, olfactory sense and smoking. Acta Otolaryngol. 2003;123(1):75-80.
  2. Zaditen (ketotifen). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2020-10-08, cited 2022-08-04]
  3. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 8/4/2022

Litteratursökningsdatum 8/4/2022