7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – TIVICAY

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Dolutegravir

Dolutegravir

Klass : C

  1. Zhang J, Hayes S, Sadler BM, Minto I, Brandt J, Piscitelli S et al. Population pharmacokinetics of dolutegravir in HIV-infected treatment-naive patients. Br J Clin Pharmacol. 2015;80:502-14.
  2. Tivicay (dolutegravir). EPAR - Product information. European Medicines Agency (EMA); 2017.
  3. Raffi F, Rachlis A, Stellbrink HJ, Hardy WD, Torti C, Orkin C et al. Once-daily dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection: 48 week results from the randomised, double-blind, non-inferiority SPRING-2 study. Lancet. 2013;381:735-43.
  4. Cahn P, Pozniak AL, Mingrone H, Shuldyakov A, Brites C, Andrade-Villanueva JF et al. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naive adults with HIV: week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study. Lancet. 2013;382:700-8.
  5. Hoffmann C, Welz T, Sabranski M, Kolb M, Wolf E, Stellbrink HJ et al. Higher rates of neuropsychiatric adverse events leading to dolutegravir discontinuation in women and older patients. HIV Med. 2017;18:56-63.
  6. Elzi L, Erb S, Furrer H, Cavassini M, Calmy A, Vernazza P et al. Adverse events of raltegravir and dolutegravir. AIDS. 2017;31:1853-1858.
  7. New study suggests risk of birth defects in babies born to women on HIV medicine dolutegravir. European Medicines Agency (EMA) [www]. [cited 2018-08-13].
  8. Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida. Läkemedelsverket [www]. [cited 2018-08-13].
  9. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-05-20.]
  10. Hivinfektion 2016. Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden): Stockholm, Sweden.