7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Sotalol ratiopharm

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Sotalol

Sotalol

Klass : C

  1. Salazar DE, Much DR, Nichola PS, Seibold JR, Shindler D, Slugg PH. A pharmacokinetic-pharmacodynamic model of d-sotalol Q-Tc prolongation during intravenous administration to healthy subjects. J Clin Pharmacol. 1997;37:799-809.
  2. Darpo B, Karnad DR, Badilini F, Florian J, Garnett CE, Kothari S et al. Are women more susceptible than men to drug-induced QT prolongation? Concentration-QTc modelling in a phase 1 study with oral rac-sotalol. Br J Clin Pharmacol. 2014;77(3):522-31.
  3. Sotacor (sotalol). Summary of Product Charateristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2018-09-30, cited 2019-05-16].
  4. Suttorp MJ, Kingma JH, Peels HO, Koomen EM, Tijssen JG, van Hemel NM et al. Effectiveness of sotalol in preventing supraventricular tachyarrhythmias shortly after coronary artery bypass grafting. Am J Cardiol. 1991;68:1163-9.
  5. Pratt CM, Camm AJ, Cooper W, Friedman PL, MacNeil DJ, Moulton KM et al. Mortality in the Survival With ORal D-sotalol (SWORD) trial: why did patients die?. Am J Cardiol. 1998;81:869-76.
  6. Wolbrette DL. Risk of proarrhythmia with class III antiarrhythmic agents: sex-based differences and other issues. Am J Cardiol. 2003;91:39D-44D.
  7. Makkar RR, Fromm BS, Steinman RT, Meissner MD, Lehmann MH. Female gender as a risk factor for torsades de pointes associated with cardiovascular drugs. JAMA. 1993;270:2590-7.
  8. Yarnoz MJ, Curtis AB. More reasons why men and women are not the same (gender differences in electrophysiology and arrhythmias). Am J Cardiol. 2008;101:1291-6.
  9. Lehmann MH, Hardy S, Archibald D, quart B, MacNeil DJ. Sex difference in risk of torsade de pointes with d,l-sotalol. Circulation. 1996;94:2535-41.
  10. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.]