7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Roflumilast Accord

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Roflumilast

Roflumilast

Klass : C

  1. Daliresp (roflumilast). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-01-23, cited 2019-08-29].
  2. Daxas (roflumilast). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [cited 2019-05-28, updated 2018-04-25],
  3. Huang J, Fu CX, Yang XY, Cui C, Yang S, Kuang Y et al. Pharmacokinetics of single- and multiple-dose roflumilast: an open-label, three-way crossover study in healthy Chinese volunteers. Drug Des Devel Ther. 2018;12(1):4047-4057.
  4. Lahu G, Hünnemeyer A, Diletti E, Elmlinger M, Ruth P, Zech K et al. Population pharmacokinetic modelling of roflumilast and roflumilast N-oxide by total phosphodiesterase-4 inhibitory activity and development of a population pharmacodynamic-adverse event model. Clin Pharmacokinet. 2010;49(9):589-606.
  5. Fabbri LM, Calverley PM, Izquierdo-Alonso JL, Bundschuh DS, Brose M, Martinez FJ et al. Roflumilast in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilators: two randomised clinical trials. Lancet. 2009;374(9691):695-703.
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-05-28.]