2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Rivastigmin Orifarm

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Rivastigmin

Rivastigmin

Klass : A

 1. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 Vård och omsorg vid demenssjukdom 2018 Indikatorer och underlag för bedömningar. Socialstyrelsen [www]. [updated 2018-01-01, cited 2022-01-22].
 2. Niu H, Álvarez-Álvarez I, Guillén-Grima F, Aguinaga-Ontoso I. Prevalence and incidence of Alzheimer's disease in Europe: A meta-analysis. Neurologia. 2017;32(8):523-532.
 3. Mehta N, Rodrigues C, Lamba M, Wu W, Bronskill SE, Herrmann N et al. Systematic Review of Sex-Specific Reporting of Data: Cholinesterase Inhibitor Example. J Am Geriatr Soc. 2017;65(10):2213-2219.
 4. Canevelli M, Quarata F, Remiddi F, Lucchini F, Lacorte E, Vanacore N et al. Sex and gender differences in the treatment of Alzheimer's disease: A systematic review of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2017;115:218-223.
 5. Exelon (rivastigmine). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2018.
 6. Feldman HH, Ferris S, Winblad B, Sfikas N, Mancione L, He Y et al. Effect of rivastigmine on delay to diagnosis of Alzheimer's disease from mild cognitive impairment: the InDDEx study. Lancet Neurol. 2007;6:501-12.
 7. Scacchi R, Gambina G, Broggio E, Corbo RM. Sex and ESR1 genotype may influence the response to treatment with donepezil and rivastigmine in patients with Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2014;29:610-5.
 8. Matsuzono K, Yamashita T, Ohta Y, Hishikawa N, Sato K, Kono S et al. Clinical Benefits for Older Alzheimer's Disease Patients: Okayama Late Dementia Study (OLDS). J Alzheimers Dis. 2015;46(3):687-93.
 9. Ferris S, Lane R, Sfikas N, Winblad B, Farlow M, Feldman HH. Effects of gender on response to treatment with rivastigmine in mild cognitive impairment: A post hoc statistical modeling approach. Gend Med. 2009;6:345-55.
 10. Hansen RA, Gartlehner G, Lohr KN, Kaufer DI. Functional outcomes of drug treatment in Alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis. Drugs Aging. 2007;24:155-67.
 11. Haywood WM, Mukaetova-Ladinska EB. Sex influences on cholinesterase inhibitor treatment in elderly individuals with Alzheimer's disease. Am J Geriatr Pharmacother. 2006;4:273-86.
 12. Borah B, Sacco P, Zarotsky V. Predictors of adherence among Alzheimer's disease patients receiving oral therapy. Curr Med Res Opin. 2010;26:1957-65.
 13. Bohlken J, Weber S, Rapp MA, Kostev K. Continuous treatment with antidementia drugs in Germany 2003-2013: a retrospective database analysis. Int Psychogeriatr. 2015;27(8):1335-42.
 14. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-04-17.]