9/21/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Risperidon Orion

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Risperidon

Risperidon

Klass : A

Produkter

Abriact, Medorisper, Rispemyl, Risperdal, Risperdal Con......

Abriact, Medorisper, Rispemyl, Risperdal, Risperdal Consta, Risperidon 2care4, Risperidon Abacus Medicine, Risperidon Actavis, Risperidon Arrow, Risperidon BMM Pharma, Risperidon Bluefish, Risperidon Ebb, Risperidon Krka, Risperidon Mylan, Risperidon Orifarm, Risperidon Orion, Risperidon STADA, Risperidon Sandoz, Risperidon TEVA, Risperidon ratiopharm, Risperidone Teva GmbH, Rispolept Consta
ATC-koder

N05AX08

N05AX08
Substanser

risperidon

risperidon
Sammanfattning

Effekt bedöms likvärdig mellan kvinnor och män. Prolaktinstegring kan förekomma hos båda könen men är vanligare hos kvinnor.

Effekt bedöms likvärdig mellan kvinnor och män. Prolaktinstegring kan förekomma hos båda könen men är vanligare hos kvinnor.
Background

A higher risk of all psychotic disorders and schizophrenia in men compared to women has been reported in a meta-analysis with male-to-female incidence rate ratio of 1.4 and 1.7 [1]. The onset of schizophrenia in men is 3-5 years earlier than in women with a peak onset 21-25 vs 25-30 years. Women also have a second peak of onset after the age of 45. The course of schizophrenia is generally more severe in men. Furthermore, men present more often with more negative symptoms and women with more mood disturbance and depressive symptoms [2, 3].
In a review of 40 trials of long-acting aripiprazole, risperidone and paliperidone, only 36.41 % of the total patients were women. Only 6 of the 40 trials performed a separate analysis of the main variable between men and women [4].

Pharmacokinetics and dosing
Several studies of psychiatric patients treated with risperidone (in total 247 men and 234 women) show no difference in plasma concentration of risperidone or the active metabolite 9-hydroxyrisperidone between men and women (some studies used dose-corrected concentrations, while some did not......

A higher risk of all psychotic disorders and schizophrenia in men compared to women has been reported in a meta-analysis with male-to-female incidence rate ratio of 1.4 and 1.7 [1]. The onset of schizophrenia in men is 3-5 years earlier than in women with a peak onset 21-25 vs 25-30 years. Women also have a second peak of onset after the age of 45. The course of schizophrenia is generally more severe in men. Furthermore, men present more often with more negative symptoms and women with more mood disturbance and depressive symptoms [2, 3]. In a review of 40 trials of long-acting aripiprazole, risperidone and paliperidone, only 36.41 % of the total patients were women. Only 6 of the 40 trials performed a separate analysis of the main variable between men and women [4]. # Pharmacokinetics and dosing Several studies of psychiatric patients treated with risperidone (in total 247 men and 234 women) show no difference in plasma concentration of risperidone or the active metabolite 9-hydroxyrisperidone between men and women (some studies used dose-corrected concentrations, while some did not) [5-9]. An analysis of pooled data from two single-dose randomized cross-over bioequivalence trials in healthy volunteers (in total 35 men, 35 women) showed no difference in the pharmacokinetics of risperidone and 9-hydroxirisperidone between men and women. Variability in CYP2D6 was of greater importance than patient’s sex [10]. In contrary an observational study of risperidone in psychiatric patients (150 men, 127 women), women had 30% higher risperidone concentration/dose ratio and a higher weight-corrected concentration/dose ratio than men [11]. In another study (277 men, 275 women, 7-92 years) higher risperidone and 9-hydroxyrisperidone concentration/dose-ratio were observed in women compared to men in adults and elderly, however no difference was seen in children [12]. In a therapeutic drug monitoring (TDM) study (847 men, 1063 women), women had 18.7% higher dose-adjusted concentrations of risperidone + 9-hydroxirisperidone [13]. However, it is not clear if the differences in plasma concentrations are clinically relevant. # Effects **Specific for risperidone** In an efficacy study evaluating risperidone in men and women (932 men, 675 women), no sex differences were observed in overall CGI response and EQ-VAS after adjusting for baseline differences [14]. In another study of children aged 3-18 years (72 boys, 23 girls) with autism spectrum disorder and risperidone treatment, no significant difference in CGI between boys and girls was observed  [15]. **Antipsychotics in general** Four studies show similar effect in men and women [16-19] and one study shows better results in men [20] and one in women [21]. A meta-analysis of 32 randomized studies of treatment with risperidone, olanzapine, quetiapine, ziprasidone, or aripiprazole in acute schizophrenia (5200 men, 2064 women, 30% participating in risperidone studies) showed that men and women improved in a similar way [16]. # Adverse effects **Metabolic changes** Some studies found boys/men to be more likely to gain weight [15, 17, 22, 23] and some found girls/women to be more likely to gain weight [24, 25] while other found no difference [17, 26]. In a meta-analysis of 20 studies with risperidone-treated adult patients (529 men, 350 women), no difference in weight gain was observed between men and women [27]. Increased levels of insulin, C-peptide and insulin resistance index were found to be elevated similarly in men and women with schizophrenia (56 men, 56 women) [28]. **Hyperprolactinemia** Hyperprolactinemia can cause hypogonadism with infertility and menstrual disturbances and sometimes galactorrhea in premenopausal women. Postmenopausal women don’t usually get symptoms from hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia in men can cause hypogonadism with decreased libido, impotence, infertility, gynecomastia or galactorrhea. The degree of hyperprolactinemia does not always correlate with severity of symptoms [7, 29-32]. Studies of risperidone (718 men, 641 women, in all) showed prolactin elevation to be higher in girls/women than in boys/men [5, 7-9, 29, 33-35] most commonly around 2-3 times higher. Prolactin elevation has been found to be more pronounced in premenopausal women than in postmenopausal women (269 women, in all) [9, 29, 34] but unaffected by age in 68 men [34]. Even though some studies didn’t find any correlation between plasma risperidone and prolactin in neither men nor women (170 men, 132 women, in all) [7-9] one study found a correlation between 9-hydroxirisperidone and prolactin in men and women (127 men, 91 women) [7], while another found a correlation in women but not in men (21 men, 19 women) [8]. In another study female risperidone plasma levels were associated with prolactin increase, while prolactin increase in men was correlated to 9-hydroxyrisperidone levels [36]. **Extrapyramidal symptoms** In a cross-sectional study of psychiatric patients (129 men, 84 women aged 18-65 years) treated with second-generation oral antipsychotics (olanzapine, risperidone, quetiapine, ziprasidone), patient’s sex was not associated with an increased risk of developing extrapyramidal symptoms [37]. In a large retrospective observational cohort study of 51,878 elderly patients with dementia treated with risperidone, quetiapine, or olanzapine men were found to have an overall 2.3 times higher risk than women for developing extrapyramidal symptoms in all treatment groups. For medium-dose quetiapine, men had 3.3 times higher risk than women [38]. In a study in children (72 boys, 23 girls) treated with risperidone there were no significant difference in frequency of extrapyramidal symptoms in boys and girls [15]. **Other adverse events** Women were found to have more headache (31% vs 11%), other neurological side effects (80% vs. 49%), and hypotension (17% vs. 0%) in an analysis of pooled data from two single-dose randomized cross-over bioequivalence trials in healthy volunteers (35 men, 35 women) [5]. In a cohort study of 95 children aged 3-18 years (72 boys, 23 girls) with autism spectrum disorder treated with risperidone somnolence occurred in 69.6% of female patients, as compared to 34.7% of male patients. In other side effects (extrapyramidal symptoms and hyperprolactinemia), no significant difference between boys and girls was observed [15]. In a prospective study (289 males, 280 females) patients with schizophrenia were randomly assigned to risperidone, olanzapine and aripiprazole and followed for one year. After one year more women had reported dermatological side effects (rashes) than men in the risperidone group [39]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande risperidon (ATC-kod N05AX08) på recept i Sverige år 2021, totalt 19 328 kvinnor och 17 007 män. Det motsvarar 3,8 respektive 3,3 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedlet var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I åldersgruppen 0-69 år var läkemedel innehållande risperidon i genomsnitt 1,6 gånger vanligare hos män och i åldersgruppen 70 år och äldre i genomsnitt 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [40].
Referenser
 1. Jongsma HE, Turner C, Kirkbride JB, Jones PB. International incidence of psychotic disorders, 2002-17: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health. 2019;4(5):e229-e244.
 2. Li R, Ma X, Wang G, Yang J, Wang C. Why sex differences in schizophrenia?. J Transl Neurosci (Beijing). 2016;1(1):37-42.
 3. Abel KM, Drake R, Goldstein JM. Sex differences in schizophrenia. Int Rev Psychiatry. 2010;22(5):417-28.
 4. Santos-Casado M, García-Avello A. Systematic Review of Gender Bias in the Clinical Trials of New Long-Acting Antipsychotic Drugs. J Clin Psychopharmacol. 2019;39(3):264-272.
 5. Cabaleiro T, Ochoa D, López-Rodríguez R, Román M, Novalbos J, Ayuso C et al. Effect of polymorphisms on the pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of risperidone in healthy volunteers. Hum Psychopharmacol. 2014;29:459-69.
 6. Aichhorn W, Weiss U, Marksteiner J, Kemmler G, Walch T, Zernig G et al. Influence of age and gender on risperidone plasma concentrations. J Psychopharmacol. 2005;19:395-401.
 7. Eberhard J, Lindström E, Holstad M, Levander S. Prolactin level during 5 years of risperidone treatment in patients with psychotic disorders. Acta Psychiatr Scand. 2007;115:268-76.
 8. Suzuki Y, Fukui N, Watanabe J, Ono S, Sugai T, Tsuneyama N et al. Gender differences in the relationship between the risperidone metabolism and the plasma prolactin levels in psychiatric patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010;34:1266-8.
 9. Yasui-Furukori N, Saito M, Nakagami T, Sugawara N, Sato Y, Tsuchimine S et al. Gender-specific prolactin response to antipsychotic treatments with risperidone and olanzapine and its relationship to drug concentrations in patients with acutely exacerbated schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010;34:537-40.
 10. Cabaleiro T, Ochoa D, Román M, Moreno I, López-Rodríguez R, Novalbos J et al. Polymorphisms in CYP2D6 have a greater effect on variability of risperidone pharmacokinetics than gender. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015;116:124-8.
 11. Leon Jd, Susce MT, Pan RM, Wedlund PJ, Orrego ML, Diaz FJ. A study of genetic (CYP2D6 and ABCB1) and environmental (drug inhibitors and inducers) variables that may influence plasma risperidone levels. Pharmacopsychiatry. 2007;40:93-102.
 12. Fekete S, Scherf-Clavel M, Gerlach M, Romanos M, Kittel-Schneider S, Unterecker S et al. Dose-Corrected Serum Concentrations and Metabolite to Parent Compound Ratios of Venlafaxine and Risperidone from Childhood to Old Age. Pharmacopsychiatry. 2021;54(3):117-125.
 13. Castberg I, Westin AA, Skogvoll E, Spigset O. Effects of age and gender on the serum levels of clozapine, olanzapine, risperidone, and quetiapine. Acta Psychiatr Scand. 2017;136(5):455-464.
 14. Usall J, Suarez D, Haro JM, SOHO Study Group. Gender differences in response to antipsychotic treatment in outpatients with schizophrenia. Psychiatry Res. 2007;153:225-31.
 15. Al-Huseini S, Al-Barhoumi A, Al-Balushi M, Al-Hosni A, Al-Mahrouqi T, Al-Mahrizi B et al. Effectiveness and Adverse Effects of Risperidone in Children with Autism Spectrum Disorder in a Naturalistic Clinical Setting at a University Hospital in Oman. Autism Res Treat. 2022;2022:2313851.
 16. Woods SW, Gueorguieva RV, Baker CB, Makuch RW. Control group bias in randomized atypical antipsychotic medication trials for schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 2005;62:961-70.
 17. Zhang ZJ, Yao ZJ, Liu W, Fang Q, Reynolds GP. Effects of antipsychotics on fat deposition and changes in leptin and insulin levels Magnetic resonance imaging study of previously untreated people with schizophrenia. Br J Psychiatry. 2004;184:58-62.
 18. Pelayo-Terán JM, Diaz FJ, Pérez-Iglesias R, Suárez-Pinilla P, Tabarés-Seisdedos R, de León J et al. Trajectories of symptom dimensions in short-term response to antipsychotic treatment in patients with a first episode of non-affective psychosis. Psychol Med. 2014;44:37-50.
 19. Rabinowitz J, Werbeloff N, Caers I, Mandel FS, Stauffer V, Ménard F et al. Determinants of antipsychotic response in schizophrenia: implications for practice and future clinical trials. J Clin Psychiatry. 2014;75(4):e308-16.
 20. Walther S, Moggi F, Horn H, Moskvitin K, Abderhalden C, Maier N et al. Rapid tranquilization of severely agitated patients with schizophrenia spectrum disorders: a naturalistic, rater-blinded, randomized, controlled study with oral haloperidol, risperidone, and olanzapine. J Clin Psychopharmacol. 2014;34:124-8.
 21. Zhang XY, Zhou DF, Qi LY, Chen S, Cao LY, Chen DC et al. Superoxide dismutase and cytokines in chronic patients with schizophrenia: association with psychopathology and response to antipsychotics. Psychopharmacology (Berl). 2009;204:177-84.
 22. Patel JK, Buckley PF, Woolson S, Hamer RM, McEvoy JP, Perkins DO et al. Metabolic profiles of second-generation antipsychotics in early psychosis: findings from the CAFE study. Schizophr Res. 2009;111:9-16.
 23. Lane HY, Liu YC, Huang CL, Chang YC, Wu PL, Lu CT et al. Risperidone-related weight gain: genetic and nongenetic predictors. J Clin Psychopharmacol. 2006;26:128-34.
 24. Zheng L, Mack WJ, Dagerman KS, Hsiao JK, Lebowitz BD, Lyketsos CG et al. Metabolic changes associated with second-generation antipsychotic use in Alzheimer's disease patients: the CATIE-AD study. Am J Psychiatry. 2009;166:583-90.
 25. Avrahami M, Peskin M, Moore T, Drapisz A, Taylor J, Segal-Gavish H et al. Body mass index increase in preschoolers with heterogeneous psychiatric diagnoses treated with risperidone. J Psychopharmacol. 2021;35(9):1134-1140.
 26. De Hert M, Mittoux A, He Y, Peuskens J. Metabolic parameters in the short- and long-term treatment of schizophrenia with sertindole or risperidone. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2011;261:231-9.
 27. Schoretsanitis G, Drukker M, Van Os J, Schruers KRJ, Bak M. No differences in olanzapine- and risperidone-related weight gain between women and men: a meta-analysis of short- and middle-term treatment. Acta Psychiatr Scand. 2018;138(2):110-122.
 28. Wu RR, Zhao JP, Zhai JG, Guo XF, Guo WB. Sex difference in effects of typical and atypical antipsychotics on glucose-insulin homeostasis and lipid metabolism in first-episode schizophrenia. J Clin Psychopharmacol. 2007;27:374-9.
 29. Kinon BJ, Gilmore JA, Liu H, Halbreich UM. Prevalence of hyperprolactinemia in schizophrenic patients treated with conventional antipsychotic medications or risperidone. Psychoneuroendocrinology. 2003;28 Suppl 2:55-68.
 30. Findling RL, Kusumakar V, Daneman D, Moshang T, De Smedt G, Binder C. Prolactin levels during long-term risperidone treatment in children and adolescents. J Clin Psychiatry. 2003;64:1362-9.
 31. Kleinberg DL, Davis JM, de Coster R, Van Baelen B, Brecher M. Prolactin levels and adverse events in patients treated with risperidone. J Clin Psychopharmacol. 1999;19:57-61.
 32. Clinical manifestations and evaluation of hyperprolactinemia. UpToDate [www]. [updated 2022-02-09, cited 2022-04-12].
 33. López-Rodríguez R, Román M, Novalbos J, Pelegrina ML, Ochoa D, Abad-Santos F. DRD2 Taq1A polymorphism modulates prolactin secretion induced by atypical antipsychotics in healthy volunteers. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:555-62.
 34. Yasui-Furukori N, Tsuchimine S, Saito M, Nakagami T, Sato Y, Kaneko S. Association between major Multidrug Resistance 1 (MDR1) gene polymorphisms and plasma concentration of prolactin during risperidone treatment in schizophrenic patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007;31:1230-4.
 35. Bo Q, Dong F, Li X, Wang Z, Ma X, Wang C. Prolactin related symptoms during risperidone maintenance treatment: results from a prospective, multicenter study of schizophrenia. BMC Psychiatry. 2016;16(1):386.
 36. Schoretsanitis G, de Leon J, Diaz FJ. Prolactin levels: sex differences in the effects of risperidone, 9-hydroxyrisperidone levels, CYP2D6 and ABCB1 variants. Pharmacogenomics. 2018;19(10):815-823.
 37. Ribeiro SB, de Araújo AA, Medeiros CA, Chaves KM, Alves MD, Oliveira AG et al. Factors associated with expression of extrapyramidal symptoms in users of atypical antipsychotics. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73(3):351-355.
 38. Marras C, Herrmann N, Anderson GM, Fischer HD, Wang X, Rochon PA. Atypical antipsychotic use and parkinsonism in dementia: effects of drug, dose, and sex. Am J Geriatr Pharmacother. 2012;10:381-9.
 39. Pu C, Huang B, Zhou T, Cheng Z, Wang Y, Shi C et al. Gender Differences in the First-Year Antipsychotic Treatment for Chinese First-Episode Schizophrenia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2020;16:3145-3152.
 40. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum: 4/12/2022

Litteratursökningsdatum: 4/12/2022
Se även