6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Rhinocort Aqua

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Budesonid – intranasalt

Budesonid – intranasalt

Klass: A

Produkter

Budesonid Mylan, Budesonid Orifarm, Desonix, Livicort, ......

Budesonid Mylan, Budesonid Orifarm, Desonix, Livicort, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler
ATC-koder

R01AD05

R01AD05
Substanser

budesonid

budesonid
Sammanfattning

Inga könsskillnader i farmakokinetik eller biverkningar finns rapporterade. Publicerade kontrollerade studier avseende könsskillnader i effekt av intranasal budesonid saknas.

Inga könsskillnader i farmakokinetik eller biverkningar finns rapporterade. Publicerade kontrollerade studier avseende könsskillnader i effekt av intranasal budesonid saknas.
Background

Pharmacokinetics and dosing
In a study in healthy volunteers receiving 400 µg budesonide nasal spray (7 men, 8 women), no major sex differences in pharmacokinetic parameters were found [1].

Three pharmacokinetic studies conducted by the sponsor revealed no major sex differences in most of the pharmacokinetic parameters of budesonide nasal spray [2]. Systemic exposure of budesonide in pharmacokinetic studies showed no sex differences in budesonide pharmacokinetics [2].

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of intranasal budesonide have been found.

Adverse effects
A double-blind placebo-controlled study in children age 2-5 years (51 boys, 27 girls) with allergic rhinitis evaluated effect and safety of budesonide aqueous nasal spray once-daily dose. Types of adverse events in the treatment group were comparable to those in the placebo group and no differences between boys and girls in reported adverse events were noticed [3].

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in......

# Pharmacokinetics and dosing In a study in healthy volunteers receiving 400 µg budesonide nasal spray (7 men, 8 women), no major sex differences in pharmacokinetic parameters were found [1]. Three pharmacokinetic studies conducted by the sponsor revealed no major sex differences in most of the pharmacokinetic parameters of budesonide nasal spray [2]. Systemic exposure of budesonide in pharmacokinetic studies showed no sex differences in budesonide pharmacokinetics [2]. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of intranasal budesonide have been found. # Adverse effects A double-blind placebo-controlled study in children age 2-5 years (51 boys, 27 girls) with allergic rhinitis evaluated effect and safety of budesonide aqueous nasal spray once-daily dose. Types of adverse events in the treatment group were comparable to those in the placebo group and no differences between boys and girls in reported adverse events were noticed [3]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut nässpray/-pulver innehållande budesonid (ATC-kod R01AD05) på recept i Sverige år 2016, totalt 35 110 kvinnor och 26 665 män. Det motsvarar 7,1 respektive 5,4 personer per tusen invånare. I åldersgruppen 0-14 år var nässpray/-pulver innehållande budesonid i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos pojkar, i åldersgruppen 15-79 år i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre i genomsnitt 1,3 gånger vanligare hos män [4].
Referenser
  1. Rhinocort Aqua (budesonid spray) metered. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2017-01-06, cited 2017-03-02].
  2. Food and Drug Aministration (FDA). Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Rhinocort Aqua (budesonide) Nasal Spray. Food and Drug Administration [www]. [updated 2001-06-19, cited 2017-03-02].
  3. Kim KT, Rabinovitch N, Uryniak T, Simpson B, O'Dowd L, Casty F. Effect of budesonide aqueous nasal spray on hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in children with allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004;93:61-7.
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 3/2/2017

Litteratursökningsdatum 3/2/2017