4/13/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Rhinocort Aqua

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Budesonid – intranasalt

Budesonid – intranasalt

Klass : A

  1. Rhinocort Aqua (budesonid spray) metered. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2017-01-06, cited 2017-03-02].
  2. Food and Drug Aministration (FDA). Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Rhinocort Aqua (budesonide) Nasal Spray. Food and Drug Administration [www]. [updated 2001-06-19, cited 2017-03-02].
  3. Kim KT, Rabinovitch N, Uryniak T, Simpson B, O'Dowd L, Casty F. Effect of budesonide aqueous nasal spray on hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in children with allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004;93:61-7.
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.]