6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Repaglinid STADA

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Repaglinid

Repaglinid

Klass: A

Produkter

NovoNorm, Repaglinid Actavis, Repaglinid Arrow, Repagli......

NovoNorm, Repaglinid Actavis, Repaglinid Arrow, Repaglinid STADA, Repaglinid Sandoz, Repaglinide Accord, Repaglinide Krka, Repaglinide Teva
ATC-koder

A10BX02

A10BX02
Substanser

repaglinid

repaglinid
Sammanfattning

Inga kliniskt viktiga könsrelaterade skillnader i effekt av repaglinid har beskrivits. Biverkningsprofilen har i en retrospektiv kohortstudie visat på en ökad risk för kvinnor att behöva vårdas på sjukhus för hjärtsvikt.

Inga kliniskt viktiga könsrelaterade skillnader i effekt av repaglinid har beskrivits. Biverkningsprofilen har i en retrospektiv kohortstudie visat på en ökad risk för kvinnor att behöva vårdas på sjukhus för hjärtsvikt.
Background

Studies indicate that men in the early middle age have a higher prevalence of type 2 diabetes mellitus compared with women in the same age group [1]. In Sweden, the age-standardized prevalence of pharmacologically and non-pharmacologically treated diabetes was 56% for men and 39% for women in 2012 [2].

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics of repaglinide have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of repaglinide have been found.

Adverse effects
In a retrospective cohort study from Taiwan including patients with type 2 diabetes treated with glinide (meglitinide/repaglinide) (14 357 men, 11 281 women) a higher risk of hospitalized heart failure was found for women (men: adjusted HR 1.26; 95%CI 0.95-1.68; women: adjusted HR 1.88; 95%CI 1.39-2.55) [3].

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Studies indicate that men in the early middle age have a higher prevalence of type 2 diabetes mellitus compared with women in the same age group [1]. In Sweden, the age-standardized prevalence of pharmacologically and non-pharmacologically treated diabetes was 56% for men and 39% for women in 2012 [2]. # Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics of repaglinide have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of repaglinide have been found. # Adverse effects In a retrospective cohort study from Taiwan including patients with type 2 diabetes treated with glinide (meglitinide/repaglinide) (14 357 men, 11 281 women) a higher risk of hospitalized heart failure was found for women (men: adjusted HR 1.26; 95%CI 0.95-1.68; women: adjusted HR 1.88; 95%CI 1.39-2.55) [3]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande repaglinid (ATC-kod A10BX02) på recept i Sverige år 2019, totalt 8 269 män och 5 906 kvinnor. Det motsvarar 1,6 respektive 1,2 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande repaglinid 1,5 gånger vanligare hos män [4].
Referenser
  1. Gale EA, Gillespie KM. Diabetes and gender. Diabetologia. 2001;44(1):3-15.
  2. Jansson SP, Fall K, Brus O, Magnuson A, Wändell P, Östgren CJ et al. Prevalence and incidence of diabetes mellitus: a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden. Diabet Med. 2015;32(10):1319-28.
  3. Lee YC, Chang CH, Dong YH, Lin JW, Wu LC, Hwang JS et al. Comparing the risks of hospitalized heart failure associated with glinide, sulfonylurea, and acarbose use in type 2 diabetes: A nationwide study. Int J Cardiol. 2017;228:1007-1014.
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 3/3/2020

Litteratursökningsdatum 3/3/2020