7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Praluent

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Alirokumab

Alirokumab

Klass : C

  1. Praluent (alirocumab). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-12-05, cited 2020-05-25]
  2. Vallejo-Vaz AJ , Ginsberg HN, Davidson MH, Eckel RH , Cannon CP , Lee LV, Bessac L, Pordy R, Letierce A, Ray KK. Lower On-Treatment Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Major Adverse Cardiovascular Events in Women and Men: Pooled Analysis of 10 ODYSSEY Phase 3 Alirocumab Trials. J Am Heart Assoc. 2018;7(18):e009221.
  3. Nicolas X, Djebli N, Rauch C, Brunet A, Hurbin F, Martinez JM et al. Population Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Analysis of Alirocumab in Healthy Volunteers or Hypercholesterolemic Subjects Using an Indirect Response Model to Predict Low-Density Lipoprotein Cholesterol Lowering: Support for a Biologics License Application Submission: Part II. Clin Pharmacokinet. 2019;58(1):115-130.
  4. Gürgöze MT, Muller-Hansma AHG, Schreuder MM, Galema-Boers AMH, Boersma E, Roeters van Lennep JE. Adverse Events Associated With PCSK9 Inhibitors: A Real-World Experience. Clin Pharmacol Ther. 2019;105(2):496-504.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]