7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Phenytoin AWD

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Fenytoin

Fenytoin

Klass : C

  1. Duncan S, Blacklaw J, Beastall GH, Brodie MJ. Antiepileptic drug therapy and sexual function in men with epilepsy. Epilepsia. 1999;40:197-204.
  2. Svalheim S, Sveberg L, Mochol M, Taubøll E. Interactions between antiepileptic drugs and hormones. Seizure. 2015;28:12-7.
  3. Yogarajah M, Mula M. Sexual Dysfunction in Epilepsy and the Role of Anti-Epileptic Drugs. Curr Pharm Des. 2017;23(37):5649-5661.
  4. Meyer MC, Straughn AB, Mhatre RM, Shah VP, Chen ML, Williams RL et al. Variability in the bioavailability of phenytoin capsules in males and females. Pharm Res. 2001;18:394-7.
  5. Kodama H, Kodama Y, Shinozawa S, Kanemaru R, Todaka K, Mitsuyama Y. No gender effect on binding characteristics of phenytoin to serum proteins in monotherapy for adult patients with epilepsy. Am J Ther. 2000;7:285-9.
  6. Alvestad S, Lydersen S, Brodtkorb E. Rash from antiepileptic drugs: influence by gender, age, and learning disability. Epilepsia. 2007;48:1360-5.
  7. Phenytek (phenytoin). DailyMed [www]. U.S. National Library of Medicine [updated 2018-02-15, cited 2019-10-14].
  8. Patsalos PN, Perucca E. Clinically important drug interactions in epilepsy: general features and interactions between antiepileptic drugs. Lancet Neurol. 2003;2:347-56.
  9. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]