7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – OPDIVO

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Nivolumab

Nivolumab

Klass : C

 1. Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. Nat Rev Immunol. 2016;16(10):626-38.
 2. Schreiber RD, Old LJ, Smyth MJ. Cancer immunoediting: integrating immunity's roles in cancer suppression and promotion. Science. 2011;331(6024):1565-70.
 3. Conforti F, Pala L, Bagnardi V, De Pas T, Martinetti M, Viale G et al. Cancer immunotherapy efficacy and patients' sex: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2018;19(6):737-746.
 4. Opdivo (nivolumab). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-04-04, cited 2019-05-24].
 5. Opdivo (nivolumab). DailyMed [www]. [updated 2019-05-02, cited 2019-05-24].
 6. Zhang J, Cai J, Bello A, Roy A, Sheng J. Model-Based Population Pharmacokinetic Analysis of Nivolumab in Chinese Patients With Previously Treated Advanced Solid Tumors, Including Non-Small Cell Lung Cancer. J Clin Pharmacol. 2019;1(1):1.
 7. Bajaj G, Wang X, Agrawal S, Gupta M, Roy A, Feng Y. Model-Based Population Pharmacokinetic Analysis of Nivolumab in Patients With Solid Tumors. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2017;6(1):58-66.
 8. Huang Q, Zhang H, Hai J, Socinski MA, Lim E, Chen H et al. Impact of PD-L1 expression, driver mutations and clinical characteristics on survival after anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy versus chemotherapy in non-small-cell lung cancer: A meta-analysis of randomized trials. Oncoimmunology. 2018;7(12):e1396403.
 9. Grassadonia A, Sperduti I, Vici P, Iezzi L, Brocco D, Gamucci T et al. Effect of Gender on the Outcome of Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitors for Advanced Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Phase III Randomized Clinical Trials. J Clin Med. 2018;7(12):-.
 10. McQuade JL, Daniel CR, Hess KR, Mak C, Wang DY, Rai RR et al. Association of body-mass index and outcomes in patients with metastatic melanoma treated with targeted therapy, immunotherapy, or chemotherapy: a retrospective, multicohort analysis. Lancet Oncol. 2018;19(3):310-322.
 11. Naik GS, Waikar SS, Johnson AEW, Buchbinder EI, Haq R, Hodi FS et al. Complex inter-relationship of body mass index, gender and serum creatinine on survival: exploring the obesity paradox in melanoma patients treated with checkpoint inhibition. J Immunother Cancer. 2019;7(1):89.
 12. Kiyohara Y, Uhara H, Ito Y, Matsumoto N, Tsuchida T, Yamazaki N. Safety and efficacy of nivolumab in Japanese patients with malignant melanoma: An interim analysis of a postmarketing surveillance. J Dermatol. 2018;45(4):408-415.
 13. Yamazaki H, Iwasaki H, Yamashita T, Yoshida T, Suganuma N, Yamanaka T et al. Potential Risk Factors for Nivolumab-induced Thyroid Dysfunction. In Vivo. 2017;31(6):1225-1228.
 14. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.]