7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Metojectpen

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Metotrexat - lågdos

Metotrexat - lågdos

Klass : C

 1. Madanat F, Awidi A, Shaheen O, Othman S, Al-Turk W. Effects of food and gender on the pharmacokinetics of methotrexate in children. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1987;55:279-82.
 2. Saevarsdottir S, Wallin H, Seddighzadeh M, Ernestam S, Geborek P, Petersson IF et al. Predictors of response to methotrexate in early DMARD naive rheumatoid arthritis: results from the initial open-label phase of the SWEFOT trial. Ann Rheum Dis. 2011;70:469-75.
 3. Wessels JA, van der Kooij SM, le Cessie S, Kievit W, Barerra P, Allaart CF et al. A clinical pharmacogenetic model to predict the efficacy of methotrexate monotherapy in recent-onset rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2007;56:1765-75.
 4. Hoekstra M, van Ede AE, Haagsma CJ, van de Laar MA, Huizinga TW, Kruijsen MW et al. Factors associated with toxicity, final dose, and efficacy of methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2003;62:423-6.
 5. Joffe MM, Love LA, Leff RL, Fraser DD, Targoff IN, Hicks JE et al. Drug therapy of the idiopathic inflammatory myopathies: predictors of response to prednisone, azathioprine, and methotrexate and a comparison of their efficacy. Am J Med. 1993;94:379-87.
 6. Forslind K, Hafström I, Ahlmén M, Svensson B, BARFOT Study Group. Sex: a major predictor of remission in early rheumatoid arthritis?. Ann Rheum Dis. 2007;66:46-52.
 7. Solomon DH, Kremer JM, Fisher M, Curtis JR, Furer V, Harrold LR et al. Comparative cancer risk associated with methotrexate, other non-biologic and biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs. Semin Arthritis Rheum. 2014;43:489-97.
 8. Leonard PA, Clegg DO, Carson CC, Cannon GW, Egger MJ, Ward JR. Low dose pulse methotrexate in rheumatoid arthritis: an 8-year experience with hepatotoxicity. Clin Rheumatol. 1987;6:575-82.
 9. Amital H, Arnson Y, Chodick G, Shalev V. Hepatotoxicity rates do not differ in patients with rheumatoid arthritis and psoriasis treated with methotrexate. Rheumatology (Oxford). 2009;48:1107-10.
 10. Becker ML, Rosé CD, Cron RQ, Sherry DD, Bilker WB, Lautenbach E. Effectiveness and toxicity of methotrexate in juvenile idiopathic arthritis: comparison of 2 initial dosing regimens. J Rheumatol. 2010;37:870-5.
 11. Trexall (methotrexate). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2015-04-01, cited 2015-07-10].
 12. Hotard RS, Feldman SR, Fleischer AB. Sex-specific differences in the treatment of severe psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2000;42:620-3.
 13. Lee GJ, Kappelman MD, Boyle B, Colletti RB, King E, Pratt JM et al. Role of sex in the treatment and clinical outcomes of pediatric patients with inflammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55:701-6.
 14. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.]