7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Melatonin Bluefish

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Melatonin

Melatonin

Klass : C

  1. Circadin (melatonin). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-08-23, cited 2020-04.13].
  2. van Geijlswijk IM, Mol RH, Egberts TC, Smits MG. Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia. Psychopharmacology (Berl). 2011;216(1):111-20.
  3. Seet E, Liaw CM, Tay S, Su C. Melatonin premedication versus placebo in wisdom teeth extraction: a randomised controlled trial. Singapore Med J. 2015;56(12):666-71.
  4. Schmidt CM, Knief A, Deuster D, Matulat P, am Zehnhoff-Dinnesen AG. Melatonin is a useful alternative to sedation in children undergoing brainstem audiometry with an age dependent success rate--a field report of 250 investigations. Neuropediatrics. 2007 Feb;38(1):2-4.
  5. Manfredini R, Manfredini F, Conconi F. Standard melatonin intake and circadian rhythms of elite athletes after a transmeridian flight. J Int Med Res. 2000;28(4):182-6.
  6. Furster C, Hallerbäck MU. The use of melatonin in Swedish children and adolescents--a register-based study according to age, gender, and medication of ADHD. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(7):877-81.
  7. Vissers FH, Knipschild PG, Crebolder HF. Is melatonin helpful in stopping the long-term use of hypnotics? A discontinuation trial. Pharm World Sci. 2007;29(6):641-6.
  8. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]