7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Lamotrigin Teva

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Lamotrigin

Lamotrigin

Klass : C

 1. Lamictal (lamotrigine). DailyMed [www]. U.S. National Library of Medicine. [updated 2019-08-27, cited 2019-09-20].
 2. Hussein Z, Posner J. Population pharmacokinetics of lamotrigine monotherapy in patients with epilepsy: retrospective analysis of routine monitoring data. Br J Clin Pharmacol. 1997;43:457-65.
 3. Grasela TH, Fiedler-Kelly J, Cox E, Womble GP, Risner ME, Chen C. Population pharmacokinetics of lamotrigine adjunctive therapy in adults with epilepsy. J Clin Pharmacol. 1999;39:373-84.
 4. Obrocea GV, Dunn RM, Frye MA, Ketter TA, Luckenbaugh DA, Leverich GS et al. Clinical predictors of response to lamotrigine and gabapentin monotherapy in refractory affective disorders. Biol Psychiatry. 2002;51:253-60.
 5. Alvestad S, Lydersen S, Brodtkorb E. Rash from antiepileptic drugs: influence by gender, age, and learning disability. Epilepsia. 2007;48:1360-5.
 6. Wu D, Chen L, Ji F, Si Y, Sun H. The effects of oxcarbazepine, levetiracetam, and lamotrigine on semen quality, sexual function, and sex hormones in male adults with epilepsy. Epilepsia. 2018;59(7):1344-1350.
 7. Yogarajah M, Mula M. Sexual Dysfunction in Epilepsy and the Role of Anti-Epileptic Drugs. Curr Pharm Des. 2017;23(37):5649-5661.
 8. Sabers A, Tomson T. Managing antiepileptic drugs during pregnancy and lactation. Curr Opin Neurol. 2009;22:157-61.
 9. Schenck-Gustafsson K, DeCola PR, Pfaff DW, Pisetsky DS, editor. Handbook of Clinical Gender Medicine. 1st ed. Karger; 2012.
 10. Pennell PB. 2005 AES annual course: evidence used to treat women with epilepsy. Epilepsia. 2006;47 Suppl 1:46-53.
 11. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]