2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fusidinsyra/Betametason Ebb

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Betametason – lokalt

Betametason – lokalt

Klass : B

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Betamethasone (generic). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency Sweden.
  3. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  4. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-09.]
B B
B B

Fusidinsyra – lokalt

Fusidinsyra – lokalt

Klass : B

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]