6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fusidinsyra/Betametason Ebb

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Betametason - lokalt

Betametason - lokalt

Klass: B

Produkter

Betametason Trimb, Betametason-neomycin i Essex kräm AP......

Betametason Trimb, Betametason-neomycin i Essex kräm APL, Betamethasone valerate/Clioquinol, Betnovat, Betnovate, Bettamousse, Calcipotriol/Betamethasone Abacus Medicine, Calcipotriol/Betamethasone Aristo, Calcipotriol/Betamethasone Orifarm, Calcipotriol/Betamethasone Paranova, Calcipotriol/Betamethasone Sandoz, Calcipotriol/Betamethasone Teva, Celeston valerat, Daivobet, Diproderm, Diprogenta Creme, Diprogenta Salbe, Diprolen, Diprotit, Dovobet, Enstilar, Fusidinsyra/Betametason Ebb, Fusidinsyra/Betametason LEO, Kalcipotriol/Betametason Ebb, Wynzora, Xamiol
ATC-koder

D05AX52, D07AC01, D07CC01, S02BA07

D05AX52, D07AC01, D07CC01, S02BA07
Substanser

betametason, betametasonacetat, betametasondipropionat,......

betametason, betametasonacetat, betametasondipropionat, betametasonnatriumfosfat, betametasonvalerat
Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om könsskillnader i effekt och säkerhet av hudläkemedel innehållande betametason.

Det saknas publicerade kontrollerade studier om könsskillnader i effekt och säkerhet av hudläkemedel innehållande betametason.
Background

Pharmacokinetics and dosing
Topical betamethasone is used for treatment of corticosteroid-responsive dermatoses [2]. Topical corticosteroids may be systematically absorbed if used on large areas, on broken skin, or under occlusive dressings [3]. No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [4].

No studies on sex differences in pharmacokinetics or dosing for topical betamethasone have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical betamethasone have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical betamethasone have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information
A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatmen......

# Pharmacokinetics and dosing Topical betamethasone is used for treatment of corticosteroid-responsive dermatoses [2]. Topical corticosteroids may be systematically absorbed if used on large areas, on broken skin, or under occlusive dressings [3]. No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [4]. No studies on sex differences in pharmacokinetics or dosing for topical betamethasone have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical betamethasone have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical betamethasone have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). # Other information A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut hudläkemedel innehållande betametason (ATC-kod D07AC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 91 752 kvinnor och 78 664 män. Det motsvarar 19 respektive 15 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var hudläkemedel innehållande betametason 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [5]. Fler kvinnor än män hämtade ut örondroppar innehållande betametason (ATC-kod S02BA07) på recept i Sverige år 2015, totalt 20 152 kvinnor och 12 915 män. Det motsvarar 4,1 respektive 2,7 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldergruppen 70-74 år hos män och i åldersgruppen 65-69 år hos kvinnor. I genomsnitt var örondroppar innehållande betametason 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [5]. **Kombinationsprodukter** Något fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande kombination av betametason och antibiotika (ATC-kod D07CC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 1 753 kvinnor och 1 531 män. Det motsvarar 0,4 respektive 0,3 personer per tusen invånare [5].
Referenser
  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Betamethasone (generic). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency Sweden.
  3. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  4. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-09.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 1/2/2017

Litteratursökningsdatum 1/2/2017
B B
B B

Fusidinsyra – lokalt

Fusidinsyra – lokalt

Klass: B

Produkter

Fucidin, Fucidin-Hydrocortison, Fucidine, Fucithalmic, ......

Fucidin, Fucidin-Hydrocortison, Fucidine, Fucithalmic, Fusidinsyra/Betametason Ebb, Fusidinsyra/Betametason LEO, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4
ATC-koder

D06AX01, D07CA01, D07CC01, S01AA13

D06AX01, D07CA01, D07CC01, S01AA13
Substanser

diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat),......

diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat
Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fusidinsyra.

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fusidinsyra.
Background

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical fusidic acid have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical fusidic acid have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical fusidic acid have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information
A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

# Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical fusidic acid have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical fusidic acid have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical fusidic acid have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). # Other information A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögonsalva innehållande fusidinsyra (ATC-kod S01AA13) på recept i Sverige år 2021, totalt 35 947 kvinnor och 31 451 män. Det motsvarar 7 respektive 6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgrupperna 0-4 år och 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var ögonsalva innehållande fusidinsyra 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [2]. Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande fusidinsyra (ATC-kod D06AX01) på recept i Sverige år 2021, totalt 19 660 kvinnor och 14 442 män. Det motsvarar 3,8 respektive 2,8 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. I genomsnitt var kräm/salva innehållande fusidinsyra i genomsnitt 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [2].
Referenser
  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 6/29/2022

Litteratursökningsdatum 6/29/2022