6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Furosemid Meda

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Furosemid

Furosemid

Klass: A

Produkter

Diural, Frusol, Furix, Furix Retard, Furosemid AB Unime......

Diural, Frusol, Furix, Furix Retard, Furosemid AB Unimedic, Furosemid AL 500, Furosemid AbZ, Furosemid Accord, Furosemid Copyfarm, Furosemid Hexal, Furosemid Meda, Furosemid Medical Valley, Furosemid Recip, Furosemid Teva, Furosemid-ratiopharm, Furosemide Kalceks, Impugan, Lasix Retard, Mindum
ATC-koder

C03CA01

C03CA01
Substanser

furosemid

furosemid
Sammanfattning

Den vätskedrivande effekten av furosemid är likvärdig för kvinnor och män.
 

Den vätskedrivande effekten av furosemid är likvärdig för kvinnor och män.
Background

Pharmacokinetics and dosing
The renal clearance of furosemide after intravenous administration in older healthy men (60-70 years of age) has been shown to be lower than in younger healthy men (20-35 years of age). No information of clearance in women was reported [1]. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of furosemide have been found.

Effects
Diuretic response to oral (80 mg) and intravenous (40 mg over 2 min) furosemide was measured in healthy volunteers (6 men, 6 women) in a randomized, cross-over study. No clinically relevant sex differences in diuretic response, urine flow rate, potassium excretion rate and natriuretic response were found [2].

Adverse effects
Associations between loop diuretics and fracture risk have been reported. In a population-based case-control register study (89 255 men, 169 555 women), all prescriptions for loop diuretics were identified among fracture cases and control redeemed within 5 years before the date of hospitalization of cases. Men and women taking loop diuretics had a similar pattern on risk of fracture......

# Pharmacokinetics and dosing The renal clearance of furosemide after intravenous administration in older healthy men (60-70 years of age) has been shown to be lower than in younger healthy men (20-35 years of age). No information of clearance in women was reported [1]. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of furosemide have been found. # Effects Diuretic response to oral (80 mg) and intravenous (40 mg over 2 min) furosemide was measured in healthy volunteers (6 men, 6 women) in a randomized, cross-over study. No clinically relevant sex differences in diuretic response, urine flow rate, potassium excretion rate and natriuretic response were found [2]. # Adverse effects Associations between loop diuretics and fracture risk have been reported. In a population-based case-control register study (89 255 men, 169 555 women), all prescriptions for loop diuretics were identified among fracture cases and control redeemed within 5 years before the date of hospitalization of cases. Men and women taking loop diuretics had a similar pattern on risk of fracture [3]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). # Other information A randomized clinical trial (620 men, 239 women) investigated the effects of low-dose furosemide (20 mg slow injection) on contrast-induced nephropathy (CIN). The incidence of CIN in furosemide-treated females was higher compared with men (8.5% vs. 7.9%). For both sexes, the incidence in the control group was higher compared with the furosemide group [4].
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande furosemid (ATC-kod C03CA01) på recept i Sverige år 2018, totalt 170 545 kvinnor och 130 957 män. Det motsvarar 34 respektive 26 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande furosemid 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [5].
Referenser
  1. Lasix (furosemide). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-05-31, cited 2019-03-06].
  2. Franson KL, Kuk JM, Lam NP, Lau AH. Gender effect on diuretic response to hydrochlorothiazide and furosemide. Int J Clin Pharmacol Ther. 1996;34:101-5.
  3. Rejnmark L, Vestergaard P, Mosekilde L. Fracture risk in patients treated with loop diuretics. J Intern Med. 2006;259:117-24.
  4. Gu GQ, Lu R, Cui W, Liu F, Zhang Y, Yang XH et al. Low-dose furosemide administered with adequate hydration reduces contrast-induced nephropathy in patients undergoing coronary angiography. Cardiology. 2013;125:69-73.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 3/6/2019

Litteratursökningsdatum 3/6/2019