6/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Furix Retard

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Furosemid

Furosemid

Klass : A

  1. Lasix (furosemide). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-05-31, cited 2019-03-06].
  2. Franson KL, Kuk JM, Lam NP, Lau AH. Gender effect on diuretic response to hydrochlorothiazide and furosemide. Int J Clin Pharmacol Ther. 1996;34:101-5.
  3. Rejnmark L, Vestergaard P, Mosekilde L. Fracture risk in patients treated with loop diuretics. J Intern Med. 2006;259:117-24.
  4. Gu GQ, Lu R, Cui W, Liu F, Zhang Y, Yang XH et al. Low-dose furosemide administered with adequate hydration reduces contrast-induced nephropathy in patients undergoing coronary angiography. Cardiology. 2013;125:69-73.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.]