6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Frivelle

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Levonorgestrel

Levonorgestrel

Klass: B

Produkter

Abelonelle 28, Anastrella 28, Erlibelle, Frivelle, Jade......

Abelonelle 28, Anastrella 28, Erlibelle, Frivelle, Jadelle, Jadelle sine inserter, Jaydess, Kyleena, Leverette, Leverette 21, Levesia, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestrel Apofri, Levonorgestrel/Etinylestradiol 2care4, Levonorgestrel/Etinylestradiol Ebb, Levosert, Levosertone, Loette 28, Mirena, Neovletta, Neovletta 28, NorLevo, Novogyn, Postinor, Prionelle, Prionelle 28, Rigevidon, Rigevidoncont, Tomonil, Trinordiol, Trinordiol 28, Trionetta, Trionetta 28, Triregol
ATC-koder

G02BA03, G03AA07, G03AB03, G03AC03, G03AD01

G02BA03, G03AA07, G03AB03, G03AC03, G03AD01
Substanser

levonorgestrel

levonorgestrel
Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.
Background

The approved indications for levonorgestrel in combination with ethinylestradiol are contraception, emergency contraception and abortifacient [1-3].

The approved indications for levonorgestrel in combination with ethinylestradiol are contraception, emergency contraception and abortifacient [1-3].
Försäljning på recept

Endast kvinnor hämtade ut tabletter innehållande levonorgestrel (ATC-kod G03AD01) på recept i Sverige år 2015, totalt 60 kvinnor. Det motsvarar 0,01 personer per tusen invånare. **Kombinationsprodukter** Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av levonorgestrel och etinylestradiol (ATC-kod G03AA07) på recept i Sverige år 2015, totalt 134 128 kvinnor och 4 män. Det motsvarar 28 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15-19 år hos kvinnor. Nästan enbart kvinnor hämtade ut sekvenspreparat innehållande kombination av levonorgestrel och etinylestradiol (ATC-kod G03AB03) på recept i Sverige år 2015, totalt 12 450 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 2,5 respektive 0,0 personer per tusen invånare [4].
Referenser
  1. Fass.se [cited 2016-12-20].
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20].
  3. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 12/20/2016

Litteratursökningsdatum 12/20/2016
Se även