7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fosphenytoin Sodium

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Fosfenytoin

Fosfenytoin

Klass : C

  1. Ahn JE, Cloyd JC, Brundage RC, Marino SE, Conway JM, Ramsay RE et al. Phenytoin half-life and clearance during maintenance therapy in adults and elderly patients with epilepsy. Neurology. 2008;71:38-43.
  2. Cerebyx (fosphenytoin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2019-07-26, cited 2019-10-14].
  3. Pro-Epanutin (fosfenytoin). Summary of Products Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2019-07-08, cited 2019-10-14].
  4. Patsalos PN, Perucca E. Clinically important drug interactions in epilepsy: general features and interactions between antiepileptic drugs. Lancet Neurol. 2003;2:347-56.
  5. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.]