12/6/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Flutikason Orifarm

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Flutikason – intranasalt

Flutikason – intranasalt

Klass : A

  1. Rosenblut A, Bardin PG, Muller B, Faris MA, Wu WW, Caldwell MF et al. Long-term safety of fluticasone furoate nasal spray in adults and adolescents with perennial allergic rhinitis. Allergy. 2007;62:1071-7.
  2. Allen A, Down G, Newland A, Reynard K, Rousell V, Salmon E et al. Absolute bioavailability of intranasal fluticasone furoate in healthy subjects. Clin Ther. 2007;29:1415-20.
  3. Ngamphaiboon J, Thepchatri A, Chatchatee P, Chumdermpadetsuk S. Fluticasone propionate aqueous nasal spray treatment for perennial allergic rhinitis in children. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997;78:479-84.
  4. Selover D, Dana T, Smith C, Peterson K. Drug Class Review: Nasal Corticosteroids. Oregon Health & Science University.
  5. Cervin A, Andersson M. Intranasal steroids and septum perforation--an overlooked complication? A description of the course of events and a discussion of the causes. Rhinology. 1998;36:128-32.
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.]