6/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fluconazole Abacus Medicine

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Flukonazol

Flukonazol

Klass : A

  1. Carrasco-Portugal Mdel C, Flores-Murrieta FJ. Gender differences in the oral pharmacokinetics of fluconazole. Clin Drug Investig. 2007;27:851-5.
  2. Guo T, Sun WJ, Xia DY, Zhao LS. The pharmacokinetics of fluconazole in healthy Chinese adult volunteers: influence of ethnicity and gender. J Clin Pharm Ther. 2010;35:231-7.
  3. Csajka C, Décosterd LA, Buclin T, Pagani JL, Fattinger K, Bille J et al. Population pharmacokinetics of fluconazole given for secondary prevention of oropharyngeal candidiasis in HIV-positive patients. Eur J Clin Pharmacol. 2001;57:723-7.
  4. Flynn PM, Cunningham CK, Kerkering T, San Jorge AR, Peters VB, Pitel PA et al. Oropharyngeal candidiasis in immunocompromised children: a randomized, multicenter study of orally administered fluconazole suspension versus nystatin The Multicenter Fluconazole Study Group. J Pediatr. 1995;127:322-8.
  5. Diflucan (flukonazol). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency Sweden; 2015.
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-08-02.]