7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Flecainide Acetate Oral Solution SF

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Flekainid

Flekainid

Klass : C

  1. Doki K, Homma M, Kuga K, Kusano K, Watanabe S, Yamaguchi I et al. Effect of CYP2D6 genotype on flecainide pharmacokinetics in Japanese patients with supraventricular tachyarrhythmia. Eur J Clin Pharmacol. 2006;62:919-26.
  2. Zordan R, Padrini R, Bernini V, Piovan D, Ferrari M. Influence of age and gender on the in vitro serum protein binding of flecainide. Pharmacol Res. 1993;28:259-64.
  3. Doki K, Homma M, Kuga K, Aonuma K, Sakai S, Yamaguchi I et al. Gender-associated differences in pharmacokinetics and anti-arrhythmic effects of flecainide in Japanese patients with supraventricular tachyarrhythmia. Eur J Clin Pharmacol. 2007;63:951-7.
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.]