12/6/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fenuril-Hydrokortison

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Natriumklorid - lokalt

Natriumklorid - lokalt

Klass : B

  1. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
  2. Conise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2021 [cited 2022-06-29.]
B B
B B

Hydrokortison – lokalt

Hydrokortison – lokalt

Klass : B

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
B B
B B

Karbamid

Karbamid

Klass : B

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Canoderm (carbamide). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2019-10-16, cited 2020-04-17]
  3. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]