6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fenuril-Hydrokortison

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Natriumklorid - lokalt

Natriumklorid - lokalt

Klass: B

Produkter

Fenuril, Fenuril-Hydrokortison, Karbasal, Karbiderm, Mo......

Fenuril, Fenuril-Hydrokortison, Karbasal, Karbiderm, Monilen, Natriumklorid APL, Natriumklorid i Emulgon APL
ATC-koder

D02AE01, D07XA01, S01XA03

D02AE01, D07XA01, S01XA03
Substanser

natriumklorid

natriumklorid
Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för natriumklorid vid utvärtes bruk.

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för natriumklorid vid utvärtes bruk.
Background

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical sodium chloride have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical sodium chloride have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical sodium chloride have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

# Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical sodium chloride have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical sodium chloride have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical sodium chloride have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögondroppar/ögonsalva innehållande natriumklorid (ATC-kod S01XA03) på recept i Sverige år 2021, totalt 2 984 kvinnor och 1 850 män. Det motsvarar 6 respektive 4 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre. I genomsnitt var ögondroppar/ögonsalva innehållande natriumklorid 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [1] Fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande karbamid (eller i kombination med natriumklorid eller mjölksyra) (ATC-kod D02AE01) på recept i Sverige år 2021, totalt 186 113 kvinnor och 141 226 män. Det motsvarar 36 respektive 27 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var kräm innehållande karbamid 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [1]. Kombinationen karbamid/natriumklorid utgör 6 % av den totala försäljningen i denna ATC-kod [2].
Referenser
  1. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
  2. Conise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2021 [cited 2022-06-29.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 5/20/2022

Litteratursökningsdatum 5/20/2022
B B
B B

Hydrokortison – lokalt

Hydrokortison – lokalt

Klass: B

Produkter

Cortimyk, Daktacort, Fenuril-Hydrokortison, Ficortril, ......

Cortimyk, Daktacort, Fenuril-Hydrokortison, Ficortril, Fucidin-Hydrocortison, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4, Hydrokortison Apofri, Hydrokortison Evolan, Hydrokortison PharmSwed, Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL, Locoid, Locoid Crelo, Locoid Lipid, Mildison Lipid, Softacort, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril, Terracortril med Polymyxin B, Terracortril med polymyxin B, Uniderm, Xerclear, Zoviduo
ATC-koder

D01AC20, D06BB53, D07AA02, D07AB02, D07CA01, D07XA01......

D01AC20, D06BB53, D07AA02, D07AB02, D07CA01, D07XA01, S01BA02, S03CA04
Substanser

hydrocortisonebuteprat, hydrokortison, hydrokortisonace......

hydrocortisonebuteprat, hydrokortison, hydrokortisonaceponat, hydrokortisonacetat, hydrokortisonbutyrat, hydrokortisonnatriumfosfat, hydrokortisonnatriumsuccinat
Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för hydrokortison utvärtes bruk/topikalt.

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för hydrokortison utvärtes bruk/topikalt.
Background

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical hydrocortisone have been found.

Effects
No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the effects of topical hydrocortisone have been found.

Adverse effects
No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical hydrocortisone have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information
A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

# Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical hydrocortisone have been found. # Effects No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the effects of topical hydrocortisone have been found. # Adverse effects No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical hydrocortisone have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). # Other information A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande hydrokortison (ATC-kod D07AA02) på recept i Sverige år 2021, totalt 59 383 kvinnor och 50 386 män. Det motsvarar 12 respektive 10 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. I genomsnitt var kräm/salva innehållande hydrokortison 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [2]. Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva/kutan lösning/emulsion innehållande kortison (ATC-kod D07AB02) på recept i Sverige år 2021, totalt 73 035 kvinnor och 54 964 män. Det motsvarar 14 respektive 11 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre. I genomsnitt var kräm/salva/kutan lösning/emulsion innehållande kortison 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [2]. Fler kvinnor än män hämtade ut ögondroppar/-salva innehållande hydrokortison (ATC-kod S01BA02) på recept i Sverige år 20212015, totalt 42 01132 101 kvinnor och 17 17012 401 män. Det motsvarar 8,26,6 respektive 3,32,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-7960-79 år hos kvinnor och i åldersgruppen 7570 år och äldre hos män. I genomsnitt var ögondroppar/-salva innehållande hydrokortison 2,42,6 gånger vanligare hos kvinnor [2].
Referenser
  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 6/29/2022

Litteratursökningsdatum 6/29/2022
B B
B B

Karbamid

Karbamid

Klass: B

Produkter

Calmuril, Canoderm, Caress, Curemid, Fenuril, Fenuril-H......

Calmuril, Canoderm, Caress, Curemid, Fenuril, Fenuril-Hydrokortison, Karbamid Evolan, Karbamid NET, Karbamid i Decubal kräm APL, Karbamid i Essex B kräm APL, Karbamid i Essex kräm APL, Karbamid i Essex lotion APL, Karbamid i Locobase kräm APL, Karbamid i Locobase lotion APL, Karbasal, Karbiderm, Karbolan, Miniderm Duo, Monilen
ATC-koder

D02AE01, D02AE51, D07XA01

D02AE01, D02AE51, D07XA01
Substanser

karbamid, urea(C-13), urea(C-14)

karbamid, urea(C-13), urea(C-14)
Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för karbamid.

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för karbamid.
Background

The main indication of carbamide preparations is moisturizing treatment of dry skin [2].

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of carbamide have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of carbamide have been found.

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of carbamide have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information
A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

The main indication of carbamide preparations is moisturizing treatment of dry skin [2]. # Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of carbamide have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of carbamide have been found. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of carbamide have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). # Other information A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut karbamid (ATC-kod D02AE01) på recept i Sverige år 2019, totalt 161 704 kvinnor och 122 561 män. Det motsvarar 32 respektive 24 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedlet ökade med stigande ålder hos båda könen. I genomsnitt var karbamid 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [3].
Referenser
  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9.
  2. Canoderm (carbamide). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2019-10-16, cited 2020-04-17]
  3. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 4/17/2020

Litteratursökningsdatum 4/17/2020