5/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fentanyl ratiopharm

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Fentanyl

Fentanyl

Klass : A

 1. Greenspan JD, Craft RM, LeResche L, Arendt-Nielsen L, Berkley KJ, Fillingim RB et al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: a consensus report. Pain. 2007;132 Suppl 1:S26-45.
 2. Bartley EJ, Fillingim RB. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. Br J Anaesth. 2013;111(1):52-8.
 3. Sorge RE, Totsch SK. Sex Differences in Pain. J Neurosci Res. 2017;95(6):1271-1281.
 4. Dance A. Why the sexes don't feel pain the same way. Nature. 2019;567(7749):448-450.
 5. Van Nimmen NF, Poels KL, Menten JJ, Godderis L, Veulemans HA. Fentanyl transdermal absorption linked to pharmacokinetic characteristics in patients undergoing palliative care. J Clin Pharmacol. 2010;50:667-78.
 6. Gupta SK, Hwang S, Southam M, Sathyan G. Effects of application site and subject demographics on the pharmacokinetics of fentanyl HCl patient-controlled transdermal system (PCTS). Clin Pharmacokinet. 2005;44 Suppl 1:25-32.
 7. Gourlay GK, Kowalski SR, Plummer JL, Cherry DA, Gaukroger P, Cousins MJ. The transdermal administration of fentanyl in the treatment of postoperative pain: pharmacokinetics and pharmacodynamic effects. Pain. 1989;37:193-202.
 8. Solassol I, Caumette L, Bressolle F, Garcia F, Thézenas S, Astre C et al. Inter- and intra-individual variability in transdermal fentanyl absorption in cancer pain patients. Oncol Rep. 2005;14:1029-36.
 9. Zun LS, Downey LV, Gossman W, Rosenbaumdagger J, Sussman G. Gender differences in narcotic-induced emesis in the ED. Am J Emerg Med. 2002;20:151-4.
 10. Koivuranta M, Läärä E, Snåre L, Alahuhta S. A survey of postoperative nausea and vomiting. Anaesthesia. 1997;52:443-9.
 11. Conti D, Ballo P, Boccalini R, Boccherini A, Cantini S, Venni A et al. The effect of patient sex on the incidence of early adverse effects in a population of elderly patients. Anaesth Intensive Care. 2014;42:455-9.
 12. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2021 [cited 2022-03-15.]